De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat stop jij in de Rugzak?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat stop jij in de Rugzak?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In een internationaliserende en globaliserende samenleving wordt het ontwikkelen van internationale competenties steeds belangrijker. Onder andere door studenten te stimuleren in het buitenland te gaan studeren wil de Haagse Hogeschool studenten voorbereiden op het veranderende werkveld. Dit onderzoeksrapport resulteert in een advies ter verbetering van programma’s die gericht zijn op het voorbereiding, begeleiding tijdens en begeleiding na terugkomst van een buitenland ervaring.
Op welke wijze bereiden opleidingen van De Haagse Hogeschool hun studenten voor op een studie of stage in het buitenland met het oog op de ontwikkeling van hun internationale competenties en welke verbeteringen zouden aangebracht kunnen worden met betrekking tot voorbereiding, begeleiding tijdens en begeleiding na terugkomst van een verblijf in het buitenland?
Op de Haagse Hogeschool is een grote diversiteit aan programma’s te vinden die studenten voorbereid, begeleid tijdens afwezigheid en begeleid na terugkomst van een studie of stage in het buitenland. Deze diversiteit kan verklaart worden door de veelzijdigheid aan opleidingen, academies en minors. Hoewel verschillende opleidingsvormen ook vragen om verschillende programma’s zijn er een aantal onderdelen die in elk traject terug zouden moeten komen.

Allereerst moet de afwezigheid van gebruik van internationale competenties worden onderstreept. Er lijkt niet duidelijk wat studenten zouden moeten ontwikkelen gedurende een programma rondom een buitenlandervaring. Hierdoor wordt niet duidelijk wat studenten leren wanneer ze naar het buitenland gaan om te studeren of stage te lopen. Er moeten dus leerdoelen worden opgesteld door de academies, opleiding en minoren. Pas wanneer deze leerdoelen duidelijk zijn kan een programma worden opgezet gericht op het ontwikkelen van deze leerdoelen. In de voorbereiding van het programma moet een balans gevonden worden in het stimuleren van zelfstandigheid en het bieden van hulp. Zelfredzaamheid bevorderd de leerervaring maar er moeten wel de juiste tools geboden worden om het proces sucesvol te laten verlopen.
Als de student in het buitenland is doet een begeleider er het best aan op ruimte te creeren en hiermee de zelfstandigheid van de student nog meer te vergroten. Om er zeker van te zijn dat de student zich ontwikkelt kunnen een aantal voorwaarden gesteld worden voor het succesvol afronden van het programma;
- Laat de student een logboek bijhouden gericht op de opgestelde doelen. Uit de literatuur blijkt dat het bijhouden van een logboek een belangrijk gegeven is, het bijhouden van ervaringen en het achteraf kunnen teruglezen en hierop reflecteren maakt het een belangrijk leerproduct. Laat vragen centraal staan als: ‘Wat viel mij op vandaag’, ‘wat was nieuw voor mij’ en ‘wat heb ik geleerd’?
- Het kan leerzaam zijn voor studenten in de tussentijd contact te hebben met medestudenten die in eenzelfde situatie zitten. Dit zou bijvoorbeeld ook digitaal kunnen door middel van blogberichten of logboek uitwisseling.
- Laat de student actief participeren in het land van bestemming (experimental learning). Een student kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of meedoen met sportactiviteiten, ook kunnen instellingen bezocht worden uit het werkveld.
- Hiernaast zou de begeleider kennis zou moeten hebben van fasen waarin de student kan verkeren en manieren kennen om het doorlopen van deze fasen te vergemakkelijken. Weten wat de fasen van een cultuurschok zijn, en wat voor invloed stress kan hebben op het leerproces kan van invloed zijn op de begeleidingsaanpak.

Als de student terug komt na een verblijf in het buitenland is het programma nog niet afgelopen. Een gedegen reflectie zorgt ervoor dat de student leert van wat er is ervaren en bewust wordt van alles wat er is geleerd. Ook moeten de ontwikkelingen getoetst worden. In meting en toetsing ligt volgens de literatuur een essentieel belang; als er doelen gesteld zijn moet er gemeten worden hoe deze zich ontwikkelen.

Maak een plan, zet doelstellingen, faciliteer in ontwikkeling en meet de resultaten, hiermee kan een kleine stap gezet worden in het streven naar de internationaal competente student.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Culturele en Maatschappelijke Vorming
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
LectoraatLectoraat Internationale Samenwerking
PartnersLectoraat Internationale Samenwerking
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk