De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwikkelen van een model voor het bepalen van de Algemeen Pensioenfonds werknemer pensioenvoorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontwikkelen van een model voor het bepalen van de Algemeen Pensioenfonds werknemer pensioenvoorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de pensioenwereld verschijnen van tijd tot tijd nieuwe eisen die voorschrijven op welke wijze de pensioenvoorziening berekend moet worden. De werkgever Algemeen Pensioenfonds rapporteert in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de personeelsbeloning pensioentoezegging is de International Accounting Standard negentien (IAS 19) van toepassing. De IAS 19 norm geeft richtlijnen op welke wijze omgegaan moet worden met de pensioentoezegging die de werkgever doet aan zijn werknemers, en houdt rekening met huidige en toekomstige marktrentes, toekomstige salarisstijgingen, het sterftecijfer, de huwelijkse frequentie, het verschil in leeftijd echtgenoten, de verwachte toekomstige jaarlijkse verhoging van de uitkeringen en verder welke actuariële waarderingsmethode van toepassing is bij het berekenen van deze voorziening.

Momenteel wordt de totale IAS 19 financiële pensioenvoorziening die de werkgever Algemeen Pensioenfonds moet reserveren in verband met aan zijn werknemers gedane pensioentoezegging, berekend door Keesen Actuarissen. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een IAS 19 basis model in Visual Basic for Applications (VBA) waarmee in eigen beheer de hoogte van de IAS 19 financiële pensioenvoorziening die de werkgever Algemeen Pensioenfonds moet reserveren voor zijn werknemers, kan berekenen.

De doestelling is daarom als volgt geformuleerd: "Het opzetten van een International Accounting Standard negentien (IAS 19) basis model ter vaststelling van de financiële voorziening die het Algemeen Pensioenfonds als werkgever moet reserveren om aan de aangegane pensioentoezegging met zijn werknemers te kunnen voldoen''.

Deze pensioenvoorziening is speciaal opgebouwd voor de werknemers die onder de pensioen overgangsregeling 1998 vallen om de pensioenverplichtingen (duurtetoeslag uitkering, vrijwillige uitdiensttreding (VUT) uitkering en 'uitkering bij wijze van pensioen') in de toekomst te kunnen nakomen. Hoewel Keesen Actuarissen voor dit jaar de IAS 19 financiële
pensioenvoorziening voor het fiscale jaar 2010 met de toestand van de waarden op 9 oktober 2010 hebben berekend, wil de werkgever Algemeen Pensioenfonds ook zelf met zijn ontwikkeld IAS 19 basis model, de IAS 19 financiële pensioenvoorziening voor het fiscale jaar 2010 met de toestand van de waarden op 9 oktober 2010 berekenen. De berekende IAS 19 pensioenvoorziening is dan het bedrag dat op de berekeningsdatum 9 oktober 2010 nodig is om naar verwachting aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Aan de hand van de twee onafhankelijke berekende IAS 19 financiële pensioenvoorzieningen voor hetzelfde fiscaal jaar en met dezelfde toestand kunnen dan deze twee modellen met elkaar vergeleken worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Bedrijfswiskunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnerAlgemeen Pensioenfonds
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk