De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar een evaluerende organisatie

praktisch en doordacht met het INK-managementmodel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op weg naar een evaluerende organisatie

praktisch en doordacht met het INK-managementmodel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport staat de volgende hoofdvraag centraal:
"In hoeverre en op welke wijze kan met behulp van een managementmodel het bedrijfsproces van FIS Den Haag worden verbeterd?" Het doel van het onderzoek is de bestuurlijke informatie ten behoeve van fiscale surveillance (FIS) Den Haag te verbeteren. Dit onderzoek kan inzicht geven in de manier waarop het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK)-model invulling geeft aan de kwaliteits- en procesverbetering van een organisatie.
Allereerst is theoretische onderzoek verricht met betrekking tot het INK-model. Vastgesteld kan worden dat het INK-model alle aspecten kan betrekken die van belang zijn voor een organisatie in tegenstelling tot andere kwaliteitsmodellen, zoals de ISO methode, de balanced scorecard methode en de six sigma methode. Eveneens is het INK-model het meest uitgebalanceerde kwaliteitsmodel en het model is bekend bij de Belastingdienst.
Tijdens het onderzoek van de huidige situatie van FIS Den Haag was gebleken dat het bedrijfsproces, sinds de oprichting van FIS Den Haag, nog niet was geëvalueerd. Met behulp van het INK-model kon het huidige bedrijfsproces worden geëvalueerd. Een van de toegepaste methode van het INK-model is de positiebepaling. De positiebepaling stelt vast in welke dimensies FIS Den Haag zich bevindt, zodat de succes- en verbeterpunten zichtbaar worden. Er zijn vier dimensies, dit zijn: activiteit, proces, organisatie en keten. De dimensies geven de positie van de organisatie weer. Hiermee kan worden nagegaan waar de organisatie nu staat en hoe de organisatie verder kan ontwikkelen.
De resultaten van de positiebepaling is verdeeld over twee gebieden, namelijk: organisatiegebieden en resultaatgebieden. De organisatiegebieden zijn weer onderverdeeld in vijf aspecten, dit zijn: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van middelen en management van processen. De resultaatgebieden zijn onderverdeeld in vier aspecten, dit zijn: klanten en partners, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers. Per gebied kan er worden nagegaan in welke dimensies dit gebied zich bevindt. De positiebepaling is met behulp van de medewerkers en de teamleider van FIS Den Haag uitgevoerd, door middel van vragenlijsten, interviews en observaties.
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat FIS Den Haag zich voornamelijk in de dimensie activiteit heeft ontwikkeld. Daarnaast heeft FIS Den Haag ook ontwikkelingen in de dimensie proces. De redenen daarvoor zijn dat FIS Den Haag voor het eerst is geëvalueerd en dat FIS Den Haag een overgang laat zien van de dimensie activiteit naar de dimensie proces. Dit betekent dat FIS Den Haag nog activiteiten verricht, maar daarnaast is FIS Den Haag ook begonnen met het uitvoeren van metingen en het beschrijven van processen rondom de activiteiten.
Om als organisatie verder te ontwikkelen zijn er verbeterpunten opgesteld. Geconcludeerd kan worden dat de belangrijkste verbeterpunten kunnen zijn: de processen van FIS Den Haag structureel te kunnen beheersen en doelstellingen formuleren om de resultaten te kunnen testen. Hiermee kan FIS Den Haag zich verder ontwikkelen en verbeteren als organisatie. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat dit evaluatieproces gezien kan worden als een nulmeting en het INK-model kan worden toegepast als diagnose- en besturingsmodel om processen te sturen en te verbeteren. Tevens kan hiermee ook prestaties en bestuurlijke informatie worden geleverd.
Er kan worden aanbevolen om jaarlijks de INK-methode uit te voeren, zodat FIS Den Haag zich blijvend kan verbeteren. Daarnaast kan het handig zijn om het INK-model te introduceren bij andere FIS regio's en een actiehouder zou aangesteld kunnen worden om de kwaliteit van de FIS organisatie te borgen. Tot slot kan het zinvol zijn om een evaluatieplan op te stellen voor de verbeterpunten uit de onderzoekresultaten, die in FIS Den Haag worden geïmplementeerd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnerBelastingdienst Haaglanden, Den Haag
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk