De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderhoud mechanische aandrijflijn Coenbrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderhoud mechanische aandrijflijn Coenbrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het niveau van het onderhoud voor de mechanische aandrijflijn van de Coenbrug is lager dan gewenst. Er valt hier nog een verbeterslag in te maken. In opdracht van Rijkswaterstaat is een onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag: “Hoe kan het onderhoud van de mechanische aandrijflijn van de Coenbrug worden verbeterd?” Om dit te beantwoorden is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek.

De huidige situatie van de mechanische aandrijflijn van de Coenbrug is in kaart gebracht met behulp van drie verschillende methodes voor het verzamelen van gegevens: Observatie, Documentatie en Interviews. Vanuit de huidige situatie is er onderzoek gedaan naar de installatiedelen van de mechanische aandrijflijn. Het onderzoek was nodig omdat er in beperkte mate documentatie beschikbaar was binnen Rijkswaterstaat.

De opzet van het onderzoek is als volgt: algemene informatie van het installatiedeel, montage handelingen en punten van aandacht, een risicomatrix waar realistische afwijkingen van het installatiedeel zijn ingedeeld en de onderhoudstaken die nodig zijn om de afwijkingen te voorkomen of de effecten te beperken.

Rijkswaterstaat had al geconstateerd dat de uitlijning bij de mechanische aandrijflijn van de Coenbrug niet goed is uitgevoerd. Om dit op te lossen zijn de toleranties voor deze uitlijning onderzocht en aangegeven.

Een van de belangrijke en complexe onderhoudstaken is het uitvoeren van trillingsmetingen. Om hier een duidelijk beeld van te schetsen is aangegeven wat er precies moet worden gemeten en wat Rijkswaterstaat verwacht als eindresultaat van de trillingsmetingen. Het doel van de trillingsmetingen is om de toestand te bepalen en eventuele afwijkingen te detecteren. De andere belangrijke en complexe onderhoudstaak is het uitvoeren van olie- en vetanalyses. Hiervoor zijn de soort onderzoeken en de bijbehorende afkeurwaardes onderzocht.

Vanuit de eerder genoemde risicomatrix is een FMECA opgesteld. Dit is voor een duidelijk overzicht van alle afwijkingen en de onderhoudstaken die nodig zijn om deze afwijkingen te voorkomen of de effecten ervan te beperken. Vanuit de FMECA is een onderhoudsregime ingevuld met de specifieke onderhoudstaken en de bijbehorende criteria. De onderbouwing voor de invullingen hiervan zijn te vinden in het onderzoek van de installatiedelen. Ter ondersteuning van het onderhoudsregime is er een smeerschema, PvE en wisselbare onderdelen stuklijst opgesteld.

Om het onderhoudsregime te volgen wordt Rijkswaterstaat geadviseerd zich aan de PDCA-cyclus te houden. Dit is in principe het onderhoudsmanagementsysteem. Hierbij is terugkoppeling belangrijk, de bijsturing van de onderhoudsregimes zal elke drie tot vijf jaar moeten worden uitgevoerd. Mogelijk gebeurt dit eerder als daar aanleiding voor blijkt te zijn.

Voor het volgen van het onderhoudsregime en de PDCA-cyclus zijn er een aantal acties nodig. Deze acties zijn het corrigeren van de uitlijning en het herstellen van de rondselschade. Overige acties hebben betrekking op de eisen die nodig zijn voor het volgen van het onderhoudsregime. Het stappenplan om het onderzoek uit te voeren voor andere assets binnen Rijkswaterstaat is kort behandeld. Voor toelichting van de aanpak van de opdracht is de methodologie behandeld.

De conclusie van het onderzoek is dat het onderhoud is te verbeteren door het volgen van het nieuwe onderhoudsregime volgens de PDCA-cyclus met de bijbehorende criteria. Hierbij is het doorlopend verzamelen en terugkoppelen van data cruciaal.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerRijkswaterstaat afdeling PPO
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk