De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstgericht beheer van waterkeringen : hoe kan effectief en efficiënt beheer gevoerd worden?

Rechten: Wageningen University & Research

Toekomstgericht beheer van waterkeringen : hoe kan effectief en efficiënt beheer gevoerd worden?

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

Het ontbreken van een integrale visie voor waterkeringen is aanleiding voor het schrijven van dit beheeradvies. Om beheer uit te kunnen voeren op de grasbekleding is een indeling gemaakt op vegetatietypen en beheercategorieën. De vegetatietypen kunnen als streefbeeld worden gebruikt. De daaraan gekoppelde beheercategorie met een beheermethode maakt inzichtelijk welk beheer het best gevoerd kan worden om het gewenste streefbeeld te behalen. Hieruit blijkt dat het behalen van vegetatietype H3 gewenst is voor een goede erosiebestendigheid. Om deze te bereiken kan het best gebruik gemaakt worden van hooibeheer. Hierbij is als belangrijk aandachtspunt dat jaren lange verschraling middels hooibeheer ook een negatief effect kan hebben op de erosiebestendigheid.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk