De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ti-Jo Sprint Performance Test

Ontwikkeling sprint performance test voor (monitoren van) het Nederlandse rolstoelrugbyteam op de Lode Esseda rolstoelergometer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ti-Jo Sprint Performance Test

Ontwikkeling sprint performance test voor (monitoren van) het Nederlandse rolstoelrugbyteam op de Lode Esseda rolstoelergometer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie wordt beschreven hoe een sprinttest op de Lode Esseda rolstoelergometer (LE-rolstoelergometer) is ontwikkeld voor het Nederlands rolstoelrugbyteam. Deze scriptie is in opdracht van Reade en als afstudeeronderzoek van de opleiding Mens en Techniek| Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool uitgevoerd. Op dit moment is er geen goede sprinttest beschikbaar voor de LE-rolstoelergometer waarmee de sprint performance van rolstoelrugbyers getest en gemonitord kan worden. Het doel van de ontwikkelde Ti-Jo test in dit project is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de trainingsmethode van de bondscoach en trainer. Met deze Ti-Jo test zijn mogelijke verbeterpunten van de rolstoelrugbyers in kaart te brengen, die niet te observeren zijn tijdens een wedstrijd.
De volgende hoofvraag is hiervoor opgesteld: “Ontwikkel een gestandaardiseerde sprinttest voor de Lode Esseda rolstoelergometer en welke sprint performance parameters zijn daarbij belangrijk om veranderingen binnen en tussen rolstoelrugbyers te monitoren?”
Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gekeken naar de belangrijkste sprintparameters binnen de rolstoelsport door middel van een literatuurstudie. Vervolgens is in de literatuur gekeken naar al bekende sprinttesten op veld en rolstoelergometers. Daarnaast is een interview met de bondscoach en trainer afgenomen om de vertaalslag van literatuur naar het veld te maken. Nadat de sprint performance parameters en het sprinttestprotocol vastgesteld waren, is er onderzocht hoe dit op de LE-rolstoelergometer uitgevoerd kan worden. De Ti-Jo test is door middel van een pilotmeting getest op de LE-rolstoelergometer.
Om te bepalen of de Ti-Jo test op de LE-rolstoelergometer veranderingen binnen en verschillen tussen rolstoelrugbyers kan monitoren is de Ti-Jo test uitgevoerd bij vijf proefpersonen over een periode van vier weken met twee weken tussen elke meting. De resultaten zijn in een rapport verwerkt en teruggekoppeld aan de bondscoach, trainer en rolstoelrugbyers om feedback te krijgen over de duidelijkheid van het rapport. Ook is er gevraagd naar de ervaringen van de rolstoelrugbyers tijdens het afnemen van de Ti-Jo test om de uitvoerbaarheid van de test te controleren.
Uit de resultaten van de metingen is gebleken dat er een verschil in de sprint performance te zien is tussen de verschillende classificaties. Daarnaast zien de waarden er stabiel en realistisch uit en zijn er geen uitschieters te zien tussen de metingen.
Er wordt geadviseerd om de Ti-Jo test groter en met een specifiekere steekproef uit te voeren zodat er betrouwbare vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen de rolstoelrugbyers. De Ti-Jo test kan dan op betrouwbaarheid en validiteit getest worden.
De Ti-Jo sprint performance test heeft een meerwaarde met betrekking tot het vastleggen van de sprint performance parameters voor de bondscoach, trainer en rolstoelrugbyers. De rolstoelrugbyer kan met de resultaten van het Ti-Jo testrapport zien wat de topsnelheid is en welke afstand afgelegd wordt. De trainer krijgt meer informatie over de hoeveelheid vermogen die de rolstoelrugbyer kan leveren en de bondcoach heeft meer inzicht in de sprint performance van de rolstoelrugbyer.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersReade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie, Amsterdam
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk