De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pijn en zorg : kwaliteit bij pijnverlichting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pijn en zorg : kwaliteit bij pijnverlichting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veel patiënten met kanker die in een palliatieve terminale fase verkeren willen thuis sterven, de kwaliteit van de zorg die deze patiënten in de vertrouwde thuissituatie krijgen is daarmee een belangrijk gegeven. In de jaren die ik nu als verpleegkundige bij de thuiszorg werk heb ik ervaren dat deze cliënten door hun ziekte vaak wisselende klachten van pijn en ongemak krijgen. Deze patiënten krijgen vaak na vele behandelingen te horen uitbehandeld te zijn. Afgezien van de ziekte zelf betekende dit geregeld dat de pijn bleef. Als verpleegkundige heb je niet altijd een antwoord op de hulpvraag van de cliënt voor zijn pijn. Dit kan komen doordat de patiënt of verpleegkundige onbekend is met de verschillende vormen van pijnbestrijding of doordat het niet duidelijk is waardoor de pijn ontstaat of waardoor het aanwezig blijft. Eén van de doelstellingen in de palliatieve fase is het verlichten van pijn en andere symptomen ter verbetering van de kwaliteit van leven (WHO 2002). Om deze zorg te kunnen geven heb je als verpleegkundige kennis en kunde nodig rond pijn en pijnverlichting. De kennis hiervoor wil ik gaan opdoen door middel van een literatuurstudie. Hierin wil ik onderzoeken welke competenties je als MGZ- verpleegkundige nodig hebt in de zorg aan deze cliënten en welke interventies er zijn ter verlichting van pijn. Eerst zal ik door middel van onderzoek in de literatuur de begrippen palliatieve zorg, terminale zorg en sedatie verhelderen. Ik wil onderzoeken wat pijn is en welke methodieken er zijn om pijn te analyseren en welke interventies de verpleegkundige daarvoor kan inzetten. Daarna zal ik in de literatuur nagaan wat onder kwaliteit van zorg en wat onder kwaliteit van leven wordt verstaan en op welke wijze je dit kunt nagaan. Nadien zal ik beschrijven welke verpleegkundige competenties je daarvoor nodig hebt en welke initiatieven er al zijn ontwikkeld om dit eventueel te verbeteren. Ik zal hierna beginnen met mijn motivatie voor dit afstudeeronderwerp en na de probleembeschrijving en analyse mijn onderzoeksvragen en probleemstelling formuleren.
In het kader van mijn afstuderen wil ik onderzoeken wat pijn in de palliatieve zorg betekent voor de wijkverpleegkundige en hoe zij pijnproblematiek dient te benaderen. Welke rol speelt hierin een goede pijnanamnese en hoe ziet de werkelijkheid eruit. Een belangrijk deel van palliatieve zorg wordt gegeven aan oncologiepatiënten. Met name op deze groep wil ik mij richten. Het blijkt dat lang niet iedere wijkverpleegkundige genoeg kennis in huis heeft om mensen met pijn optimaal te kunnen helpen. Dit is spijtig, omdat juist de verpleegkundige bij uitstek degene is tot wie de cliënt zich kan richten. Je kunt met het vergroten van kennis rond pijn en pijnbestrijding de cliënt kwaliteit van zorg bieden. Deze zorg wordt door verschillende disciplines geboden en als verpleegkundige heb je hierin een belangrijk aandeel. Het is echter niet duidelijk afgebakend voor welk stuk zorg je als verpleegkundige verantwoordelijk bent en voor welk de verantwoordelijkheid bij de andere disciplines ligt. Bovendien worden in de dagelijkse praktijk regelmatig verpleegkundige interventies op het gebied van pijnverlichting toegepast. Dit wordt echter niet zo benoemd en het is niet helder welke interventies wel, welke niet onder deze noemer vallen.
Het opsplitsen van mijn probleemstelling leverde de volgende onderzoeksvragen op:
o Wat houd palliatieve zorg in?
o Wat is pijn, de theorie van pijn en wat is pijn gedrag;
o Wat is een meetinstrument voor pijn?
o Wat is de waarde van een meetinstrument in de verpleegkundige zorg voor de patiënt?
o Welke verpleegkundige interventies zijn er om pijn te bestrijden?
o Wat zijn vormen om de kwaliteit van zorg te verbeteren?

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Opleiding tot Verpleegkundige
AfdelingAcademie voor Gezondheid
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk