De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Psychosociale gevolgen van een veneuze ulcus cruris

wat zijn de psychosociale gevolgen van veneuze ulcus cruris op de korte en op de lange termijn en welke rol kunnen huidtherapeuten spelen bij het begeleiden van patiënten met deze klachten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Psychosociale gevolgen van een veneuze ulcus cruris

wat zijn de psychosociale gevolgen van veneuze ulcus cruris op de korte en op de lange termijn en welke rol kunnen huidtherapeuten spelen bij het begeleiden van patiënten met deze klachten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In dit onderzoek is gekeken naar de psychosociale gevolgen van een veneuze ulcus cruris op de korte en lange termijn. Het doel van dit onderzoek was meer duidelijkheid te geven over de psychosociale gevolgen, zodat huidtherapeuten in de toekomst patiënten beter kunnen begeleiden. De incidentie van een veneuze ulcus cruris over de gehele bevolking van Nederland is iets minder dan 1% van de mannen en 2% van de vrouwen. In de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder is de incidentie voor mannen echter 6% is en voor vrouwen 12% (Schweitzer, et al., 2009).
Vraagstelling: Wat zijn de psychosociale gevolgen van veneuze ulcus cruris op de korte¹ en op de lange² termijn en welke rol kunnen huidtherapeuten spelen bij het begeleiden van patiënten met deze klachten?
Methode: Door middel van literatuuronderzoek is gekeken naar de lichamelijke en psychosociale gevolgen van een veneuze ulcus cruris. Verder is in literatuur gezocht naar wijzen waarop huidtherapeuten patiënten met een veneuze ulcus cruris kunnen begeleiden. Binnen het literatuuronderzoek werden geraadpleegde publicaties beoordeeld op basis van level of evidence. Voor het praktijkonderzoek is gebruikgemaakt van een mondelinge enquête met tien achtergrondvragen en 29 Skindex-29 vragen. Het doel van de enquête is de psychosociale klachten in kaart te brengen.
Resultaten: Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat psychosociale klachten effect hebben op het immuunsysteem, de wondgenezing en klachten zoals depressie. Tevens komt naar voren dat er geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de psychosociale gevolgen van een veneuze ulcus cruris op de korte en lange termijn. Uit de enquêtes komen klachten op het gebied van symptomen, emoties en functioneren naar voren die in de wetenschappelijke literatuur worden beschreven. Het begeleiden en informeren van patiënten door de huidtherapeut speelt een belangrijke rol tijdens een actieve ulcus om genezing te bevorderen en om na genezing terugkeer van de ulcus te voorkomen.
Conclusie: Vanuit literatuur- en praktijkonderzoek kan er geconcludeerd worden dat patiënten van het Ikazia Ziekenhuis op zowel de korte als lange termijn ernstige psychosociale gevolgen kunnen ondervinden van een veneuze ulcus cruris. Verder is uit literatuur gebleken dat het van belang is dat huidtherapeuten een sociaal en psychologisch aanvaardbare behandelvorm voor de patiënt creëren.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerIkazia ziekenhuis, Rotterdam
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk