De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De maatschappelijke betrokkenheid van Agium

een onderzoek naar duurzaam ondernemen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De maatschappelijke betrokkenheid van Agium

een onderzoek naar duurzaam ondernemen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Agium is een jong detacheringsbureau dat zich graag wil ontwikkelen en zich wil onderscheiden van de concurrentie, daarnaast wil zij haar verantwoordelijkheid nemen in de vorm van een MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) beleid en eventueel daaraan verbonden een normering of een certificaat.
Het doel van dit onderzoek is een MVO beleid voor Agium, eventueel met inbegrip van een normering welke op het bedrijf is toegepast. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt beschreven hoe dit nieuwe beleid en de eventuele certificering kan worden geïmplementeerd in het bedrijf en hoe het nieuwe beleid wordt gecommuniceerd aan alle belanghebbenden van het bedrijf.
Het onderzoek zal antwoord geven op de volgende probleemstelling:
Hoe kan Agium maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Agium is een organisatie die actief is op het gebied van Finance & Control en biedt oplossingen op project- of interimbasis. Projectbasis betekent dat een werknemer op een bepaald project wordt ingezet en pas wanneer dit project is afgerond, is de werknemer weer beschikbaar voor een nieuw project. Interimbasis betekent dat een werknemer tijdelijk een functie in een bedrijf vervult en dat hierbij niet duidelijk is wanneer de werknemer weer beschikbaar is. Agium kan personeel aan bedrijven aanbieden op het gebied van Finance & Control.
Bij MVO nemen bedrijven meer verantwoordelijkheid dan de verplichtingen gesteld vanuit de wet. Het gaat er minimaal om dat een bedrijf zich aan de wet houdt, dat ze niet zoeken naar gaten in de wet en zelf met initiatieven komen voor wat niet staat beschreven in de wet. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen kent drie dimensies waarvoor een bedrijf zich inzet bij duurzaam ondernemen: Planet, People & Profit.
Wanneer een goed MVO beleid is geformuleerd en geïmplementeerd, kan het zinvol zijn dit aan externe partijen te laten zien. Dit kan in de vorm van een keurmerk. Er zijn momenteel vier soorten officiële certificaten, waarvoor de bedrijven kunnen kiezen. Daarnaast zijn er nog twee ISO normen op dit gebied, waarvan er één alleen de milieuactiviteiten dekt.
Van de geanalyseerde twaalf concurrerende bedrijven is slechts één MVO gecertificeerd, maar acht bedrijven hebben een MVO beleid beschreven. Die bedrijven gaan in hun beleid in op wat ze doen voor de 3 P's(Planet, People & Profit)en steunen diverse initiatieven. Hiermee laten ze hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Aan de resultaten is te zien dat het duurzaam ondernemen bij de bedrijven de nodige aandacht heeft. De combinatie van een certificering en een MVO beleid is nog niet vaak te vinden bij de concurrentie.
De werknemers van Agium vinden dat een MVO beleid een meerwaarde is voor elk bedrijf en vinden het ook belangrijk dat hun eigen werkgever een MVO beleid heeft. Verder vinden de werknemers dat een MVO beleid niet gecertificeerd hoeft te zijn. Het MVO onderdeel opleiden en ontwikkelen van werknemers vinden zij het meest belangrijk.
Ook de klanten vinden dat een bedrijf niet gecertificeerd hoeft te zijn om een goed MVO beleid te voeren. Een aantal bedrijven accepteert extra kosten. Dit zijn vooral bedrijven/branches waar het onderwerp MVO echt leeft. De klanten vinden het MVO onderdeel duurzaam inkopen het belangrijkste onderdeel. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven nog geen specifieke eisen stellen op het gebied van MVO, wanneer ze met een leverancier zaken gaan doen.
Agium gebruikt de norm ISO 26000 als leidraad voor het nieuwe beleid, zodat Agium op een gestructureerde wijze een bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling. Agium kijkt verder dan de wettelijke verplichting en ziet het leveren van een duurzame bijdrage als een plicht. Deze internationale norm is niet bedoeld voor certificatiedoeleinden. Hiervoor is bewust gekozen. Uit het onderzoek onder de werknemers en klanten is namelijk gebleken dat een ruime meerderheid vindt dat een MVO beleid niet per se gecertificeerd dient te zijn.
De onderwerpen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vloeien voort uit zeven principes en zes kernthema's. Economische aspecten, evenals aspecten met betrekking tot gezondheid en veiligheid horen bij de zes kernthema's. Elk kernthema omvat een aantal onderwerpen betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alle onderwerpen zullen aan bod komen in dit beleid, omdat in overleg met Agium alleen de onderwerpen zijn gekozen die van toepassing zijn op het bedrijf.
De mogelijk te behalen extra opbrengsten is een positief bedrag, dat weer geïnvesteerd kan worden. Er valt maximaal een financieel voordeel uit het nieuwe beleid te halen van circa € 40.000.

Belangrijkste conclusies:
1. De werknemers van het bedrijf hechten veel waarde eraan, dat Agium een MVO beleid heeft.
2. Uit het onderzoek is gebleken, dat een de meerderheid van de belanghebbenden certificering van het MVO beleid niet nodig vindt.

Belangrijkste aanbevelingen:
1. Agium doet al veel aan op het gebied van MVO, echter waren deze niet vastgelegd. Dit betekent dat het nieuwe beleid in een relatief korte termijn kan worden geïmplementeerd in het bedrijf, want een deel van de initiatieven zijn al geïmplementeerd in het bedrijf. Het is aan te raden dat het hele beleid op korte termijn wordt geïmplementeerd, anders verwaterd het onderwerp. Om het beleid niet te verwateren, dient Agium jaarlijks het MVO beleid te evalueren en te verbeteren. Daarnaast wordt Agium aangeraden om bij de implementatie allereerst te beginnen met de investeringen die verricht moeten worden.
2. Het is op dit moment niet aan te raden het beleid te certificeren, omdat veel bedrijven op het gebied van MVO nog geen eisen stellen m.b.t. certificering, het levert veel bureaucratie op en voegt het niet veel toe aan de huidige aanpak.
3. Om te zorgen dat het MVO beleid de gewenste plaats en aandacht krijgt binnen Agium is het van belang om dit op te nemen in de Planning & Control cyclus van Agium.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnerAgium Financiële Detachering, Pijnacker
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk