De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gevaar, Gevangen, Geweken Een

Een onderzoek naar het Planning & Control proces van DJI

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Gevaar, Gevangen, Geweken Een

Een onderzoek naar het Planning & Control proces van DJI

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek bekijkt het Planning & Control (P&C) proces van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er wordt hierbij gekeken naar het Planning & Control proces in samenhang met risicomanagement. De probleemstelling van dit onderzoek is: ‘’Hoe kan het huidige proces Planning & Control van DJI verbeterd worden om risico’s te onderkennen en beheersen?’’.

Het doel van het onderzoek is om DJI te adviseren hoe zij juiste beslissingen kunnen nemen om risico’s beter te onderkennen en beheersen.

Het theoretische kader is beschreven aan de hand van literatuuronderzoek. In het theoretische kader wordt beschreven dat een Planning & Control proces een sturingsproces is dat zorgt voor de beheersing en optimalisatie van de interne en operationele bedrijfsvoering in een organisatie. In het P&C proces dient risicomanagement een integraal onderdeel te zijn, zodat risico’s beter kunnen worden onderkend en beheerst. Verder blijkt uit het theoretische kader dat er drie geschikte risicomodellen zijn voor de non-profit sector: - INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards for the Public sector - Joint Standards Australia/Standards New Zealand Committee on Risk Management - Geïntegreerd risicomanagement voor overheid model

Er is onderzoek gedaan naar hoe DJI zijn P&C proces kan verbeteren om risico’s te onderkennen en beheersen. Een bijeenkomst en enkele interviews hebben plaatsgevonden om resultaten op te halen. Naar aanleiding van de interviews en de bijeenkomst hebben de stakeholders van het P&C proces het mogelijk gemaakt risico’s en verbeteringen in het P&C proces te onderkennen. In tabel 1 hieronder zijn de opgehaalde risico’s gekoppeld aan de verbetering. Daarnaast is er bij de verbeteringen gekeken welke plek het in het P&C proces dient te krijgen. Vervolgens is er gekeken welk risicomodel het beste voldoet aan iedere verbetering. Sommige verbeteringen konden niet tot uitvoering worden gebracht met een risicomodel, maar konden wel als randvoorwaarden volgens het P&C proces worden aangemerkt. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het INTOSAI model het meest geschikte risicomanagement model is voor DJI. Implementatie van het INTOSAI model zorgt ervoor dat zes van de tien verbeteringen worden uitgevoerd. Het INTOSAI model is door DJI indirect al voor een deel geïmplementeerd in het P&C proces.

Een aanbeveling aan DJI is om de rest van het INTOSAI ook te implementeren, waardoor het gebruik van een control framework (verbetering D), de afstemming van de prognose formatie- en vacaturebeheer met het Werving & Selectie proces (verbetering G) en het geven van het juiste mandaat aan de juiste bestuurstafel (verbetering I) ook tot uitvoering komen in het P&C proces.

Daarnaast zijn er nog vier overige verbeteringen die als aanbevelingen worden genoemd aan DJI. Deze zijn geprioriteerd volgens vijf voorwaarden: effectiviteit, doorlooptijd van de verbetering, de ernst van het risico dat wordt beheerst, personele inzet en ICT-middelen. Van daaruit volgen de volgende vier aanbevelingen. 1. Als eerst en meest effectieve aanbeveling wordt gegeven om een besturings- en gespreksmodel te faciliteren. 2. De tweede aanbeveling is om een traject op te stellen voor het opvolgen en opleiden van nieuw personeel. 3. De derde aanbeveling is het gezamenlijk opmaken van de auditkalender. 4. Als laatste aanbeveling aan DJI is om focus te geven op het primaire proces, in plaats van op bureaucratische en bedrijfsvoering zaken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBFM Finance and Control
AfdelingFaculteit Business, Finance & Marketing
PartnerMinisterie van Justitie en Veiligheid
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk