De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gezondheidsvaardigheden van een lage sociaaleconomische positie toegepast op de brochure 'Gezond eten en drinken voor kinderen in de basisschoolleeftijd' van het Voedingscentrum

het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De gezondheidsvaardigheden van een lage sociaaleconomische positie toegepast op de brochure 'Gezond eten en drinken voor kinderen in de basisschoolleeftijd' van het Voedingscentrum

het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bekend is dat er grote gezondheidsverschillen zitten tussen mensen met een lage en mensen met een hoge sociaaleconomische positie (SEP). In de doelgroep lage SEP is veel gezondheidswinst te behalen, iets waar het Voedingscentrum op in wilt spelen. Zij bieden voorlichting aan via verschillende wegen, maar op dit moment heeft het Voedingscentrum geen inzicht of hun voorlichtingsmaterialen aansluiten bij de doelgroep. Daarom is dit onderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: “In hoeverre sluiten de gezondheidsvaardigheden van mensen met een lage sociaaleconomische positie aan op de brochure ‘Gezond eten en drinken voor kinderen in de basisschoolleeftijd’ van het Voedingscentrum?”. Vanwege de gekozen brochure is de doelgroep ouders met een lage SEP en met één of meer kinderen op de basisschool. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of ouders met een lage SEP de brochure van het Voedingscentrum weten te vinden, begrijpen, hoe ze deze beoordelen en of ze de informatie toepassen. Dit zodat voor het Voedingscentrum duidelijk wordt of zij aanpassingen moeten doen rondom het verspreiden van de brochures en de inhoud daarvan om ervoor te zorgen dat de voorlichtingsmaterialen aansluiten op de doelgroep zodat zij de brochures gebruiken. Dit draagt bij aan preventie van welvaartsziektes en geeft daarmee een hogere kwaliteit van leven voor de doelgroep en lagere zorgkosten voor de maatschappij.
Voor dit onderzoek zijn acht semigestructureerde interviews gehouden waarbij opleidingsniveau als criterium is gebruikt is voor het meten van de SEP. Tijdens de interviews is ingegaan op de topics vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van de informatie. Vervolgens zijn de interviews in Word getranscribeerd en geanalyseerd door middel van open, axiaal en selectief coderen in Excel.
De plekken waar de brochures nu worden verspreid zijn niet de plekken waar de doelgroep komt of zoekt naar informatie. De brochure nodigt wel uit tot lezen en wordt positief beoordeeld. Daarbij wordt de inhoud door de doelgroep grotendeels begrepen en het gebruik van tekst en afbeeldingen is goed. Wel zijn er barrières waardoor de aangegeven informatie uit de brochure niet toegepast wordt: tijdsgebrek, niet aansprekende voorbeelden en missende informatie. Geconcludeerd kan worden dat er op alle vlakken van gezondheidsvaardigheden winst te behalen valt, maar voornamelijk bij de begrippen vinden en toepassen.
De uitkomsten van het onderzoek worden ondersteund door eerder gedane onderzoeken. De meerwaarde van het onderzoek is dat de doelgroep intensief is betrokken, waardoor de uitkomsten goed aansluiten op de doelgroep. Er is gebruik gemaakt van een klein aantal respondenten en voor opleidingsniveau is niet alleen laag, maar ook middelbaar meegenomen, wat ervoor kan zorgen dat de uitkomsten niet volledig representatief zijn voor de populatie.
Het Voedingscentrum dient de brochures breder te verspreiden om ervoor te zorgen dat deze door de doelgroep gevonden wordt. Door de vindbaarheid te vergroten wordt ook de naamsbekendheid van het Voedingscentrum vergroot. Daarnaast moet er meer variatie in de brochure gebracht worden, waarbij praktische, realistische en uitvoerbare tips en ideeën voor de ouders moeten staan. Ook extra informatie over het avondeten moet worden toegevoegd om tot een compleet geheel te komen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerVoedingscentrum, Den Haag
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk