De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkelen en valideren van een vragenlijst voor beweeggedrag

vergelijksonderzoek Vragenlijst in vergelijking met de Fitbit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwikkelen en valideren van een vragenlijst voor beweeggedrag

vergelijksonderzoek Vragenlijst in vergelijking met de Fitbit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit project is er onderzocht hoe valide het invullen van een vragenlijst, die doormiddel van Ecological Momentary Assessment (EMA) aan geboden werd, is om het beweeggedrag van personen in kaart te brengen. Dit is getest bij 22 proefpersonen die vier dagen lang een Fitbit gedragen hebben en vier keer op een dag, op een willekeurig moment, een vragenlijst moesten in vullen. Op voorhand werd verwacht dat de proefpersonen de vragenlijsten op een accurate manier kunnen invullen en dat de gegevens uit de vragenlijsten overeenkomen met de gegevens uit de Fitbit. Dit onderzoek is gedaan in de vorm van een pilotmeting, hier is voor gekozen om de vragenlijst en meetmethode te optimaliseren voordat de daadwerkelijke doelgroep belast wordt.
Voorafgaande aan het ontwikkelen en testen van de vragenlijst is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de doelgroep, vragenlijsten, Ecological Momentary Assessment en verwante onderwerpen. Hieruit zijn verschillende eisen naar voren gekomen waar de vragenlijst aan moet voldoen. Vervolgens is er op basis van deze eisen een vragenlijst gemaakt die is vergeleken en gevalideerd met de Fitbit.
Tijdens het onderzoek zijn de proefpersonen gevraagd om gedurende vier dagen achtereen volgend een Fitbit te dragen en tijdens deze dagen de op willekeurige momenten toegestuurde vragenlijsten in te vullen. Vervolgens zijn de resultaten van het aantal gelopen stappen uit de Fitbit vergeleken met de antwoorden uit de vragenlijsten. Aan de hand van de hoeveelheid gelopen stappen op een specifiek moment is er vastgesteld dat een proefpersoon op dat moment wel of niet actief was, vervolgens zijn deze bevindingen vergeleken met het antwoord van dat tijdstip bij de vragenlijst. Op deze manier werd het duidelijk of het wel of niet correct is ingevuld door de proefpersoon.
Er is geconcludeerd dat het bijhouden van de dagelijkse activiteit doormiddel van een vragenlijst geen valide methode is, het gemiddelde van correct ingevulde antwoorden is 71 procent en het is een valide methode als deze waarde de vastgestelde 80 procent of hoger bereikt. In dit onderzoek is tevens te zien geweest dat het vaak lastig was om de vragenlijsten op tijd, binnen een uur, in te vullen of om deze überhaupt in te vullen. Hieruit bleek dat de invloed van werk en slaap-waakritme aanzienlijk van invloed is geweest op het invullen van de vragenlijst.
Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn om de mogelijkheden voor het integreren van een stappenteller in de mHealth app te onderzoeken. Daarnaast is er geadviseerd om voor een vervolgonderzoek de vragenlijst aan te passen zodat deze een betere indicatie geeft van de fysieke activiteiten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersDe Haagse Hogeschool - Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk