De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Facilitaire inrichting Kenniscampus Ede

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Facilitaire inrichting Kenniscampus Ede

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek mogelijkheden van gezamenlijke uitvoering en realisatie facilitaire pro-grammadoelstellingen binnen de Kenniscampus Ede.

De onderzoeksvraag is op welke wijze de facilitaire voorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de gezamenlijke programmadoelstellingen van de Kennis-campus Ede. Doel van het onderzoek is het uitbrengen van een adviesrapport aan het Bestuurlijk Overleg met aanbevelingen de gezamenlijke voorzieningen te realiseren.

Het onderzoek heeft verschillende facilitaire voordelen opgeleverd zoals repro, inkoop, ict en bijvoorbeeld beveiliging, onderhoud en beheer van de buitenruimte. Op korte termijn kan voordeel worden behaald uit samenwerking tussen repro's. Op lange termijn kunnen contractafspraken met leveranciers worden gebundeld die door gezamenlijke aanpak op korte en lange termijn voordelen opleveren. De voordelen liggen zowel binnen de eigen organisatie, bij de participanten zelf, als bij het beheer van ruimtelijk gebied.

In dit adviesrapport is een overzicht opgenomen van activiteiten die voor (directe) sa-menwerking in aanmerking komen. Voor de repro en de ICT-uitwijk zijn concrete business cases uitgewerkt. In het advies is een samenwerkingsmodel beschreven wat uitgaat van pragmatische samenwerking en uit kan lopen op de keuze voor een zelfstandig centraal servicepunt, waarbij de voorzieningen gezamenlijk worden gedeeld.

In de bijlagen zijn o.a. toegevoegd: Het Memo Bestuurlijk Besluit voor de opdracht, een bundeling van alle interview verslagen samengesteld door transscriptie, de resultaten van de enquête onder de participanten voor wat betreft de mogelijke samenwerkingsgebieden en een verslag van de werkdiscussie met de deelnemers, met daarin de sa-menwerkingsgebieden voor de korte termijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerBestuurlijk Overleg Kenniscampus Ede
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk