De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het implementeren van het richtend moment in een zeilhangbank

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het implementeren van het richtend moment in een zeilhangbank

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Sailing Innovation Centre is een dynamisch en innovatief bedrijf binnen de zeilsport wat de samenwerking tussen wetenschap, sport en bedrijfsleven stimuleert. Het centrum beschikt over een hangbank waarmee zeilers kunnen trainen. De hangbank bevat een forceplate en een hangband waarmee krachten gemeten kunnen worden. Binnen het centrum is de onderzoeksvraag verrezen of een toenemende spierspanning in de m. quadriceps invloed heeft op het richtend moment. Hiervoor moet de hangbank inzicht geven in het richtend moment. Dit is het niet geval en daarmee is de doelstelling: de hangbank moet zo aangepast of uitgebreid worden dat deze in real-time het richtend moment weer kan geven. Hiertoe moet er een meetopstelling in de hangbank geïmplementeerd worden. De belangrijkste randvoorwaarde is dat er geen budget beschikbaar is voor aanpassingen aan de bank. De belangrijkste eisen zijn dat de hangbank valide waardes moet geven met een maximale meetfout van 5% en dat er aan beide zijdes van de hangbank, het richtend moment gemeten moet kunnen worden.
De huidige opstelling voldoet niet om het richtend moment te meten. Als men dit wel wil moet er een sensor aangeschaft worden die in x, y en z-richting kan meten en moet deze in de hangband geïmplementeerd worden. Deze sensoren zijn te duur aangezien er geen budget beschikbaar is. De keuze is gemaakt om een treksensor aan de hangbank toe te voegen in een meetopstelling. Hiervoor is er gekeken naar een manier om het moment te kunnen meten door een sensor tussen de boot en de buitenwereld te plaatsen die de hangbank in evenwicht houdt. De sensor meet de kracht die nodig is voor een tegengesteld moment aan de kant waar de zeiler niet zit. Daarmee kan het richtend moment berekend worden. De opstelling is getest in IP en hiermee is aangetoond dat de opstelling werkt. Om de opstelling te realiseren is een Stensit load sensing pin beschikbaar gesteld door het centrum. Uit het marktonderzoek blijkt dat de beste optie een S-beam load sensor is. In verband met de kosten is de Stensit load sensing toch gevalideerd. Deze is niet valide (meetfout > 5%) en de S-beam load cell is dit wel (meetfout < 5%). De laatste is toch aangeschaft.
De hangbank moet een draaipunt bevatten om het moment om te kunnen meten. De huidige bank bevat geen draaipunt en is hiervoor aanpassingen ondergaan. Hierbij is de opdracht gegeven om een oude zeilsimulator te gebruiken. Er is een eerste meetopstelling bedacht waarmee met een sensor aan beide kanten het moment gemeten kan worden. Deze is verworpen omdat de opdrachtgever vereist dat er één outputsignaal komt voor het meten van het moment, aan beide zijden. Een tweede meetopstelling is bedacht waarmee met één sensor aan beide kanten gemeten kan worden. Deze is geïmplementeerd in de hangbank. Via staaldraad, wat door katrollen en langs een as loopt, kan het moment gemeten worden aan beide zijden.
De meetopstelling is getest door een bekend moment uit te oefenen op de hangbank door middel van het plaatsen van gewichten op een balk. Er zijn gewichten tussen 0-100 kg opgelegd, in stappen van 10kg. Hierbij is het moment bij zowel opgaand (0-100kg) als aflopend (100-0kg) genoteerd. Dit is driemaal herhaald. Hieruit blijkt dat het systeem betrouwbaar is (ICC > 0,999, p = 0,000). Het systeem is niet valide (meetfout > 5%). Bij een oplopend moment is een correctie mogelijk door een lineair toenemende afwijking. Hiermee is de meetfout < 5% bij een moment > 20kgm. Bij een aflopend moment is het systeem niet valide. Daarmee voldoet het systeem aan 5 van de 6 eisen.
Enkele redenen hiervoor kunnen zijn: weerstand in het staaldraad, de katrollen of de rollagers, het doorbuigen van het dek en het frame of het feit dat beide zijden en beide stukken staaldraad samenlopen over dezelfde as. Om dit te bevestigen is een vervolgonderzoek nodig. Er kan geconcludeerd worden dat aan de doelstelling is voldaan. Het systeem voldoet aan 5/6 eisen en aan de gestelde wens.
https://www.linkedin.com/in/marco-bremmers-3b13a75b/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk