De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Er is zoveel meer dan de Josti-band'

Een onderzoek voor poppodium Duycker naar het creëren van muziekactiviteiten voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Er is zoveel meer dan de Josti-band'

Een onderzoek voor poppodium Duycker naar het creëren van muziekactiviteiten voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Poppodium Duycker te Hoofddorp, heeft een verzoek tot dit onderzoek gedaan in verband met het willen faciliteren van nieuwe doelgroepen en de opdracht die zij vanuit de gemeente Haarlemmermeer en het bestuur van het cultuurgebouw, waar het podium in gevestigd is, gekregen heeft. Deze opdracht vanuit de gemeente is voortgekomen uit de ombuigingen en bezuinigingen die de gemeente op cultuur doet door de decentralisatie van het Rijk.

De onderzoeksvraag luidt ‘Welke muziekactiviteiten kan Duycker ontwikkelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking om hen zodoende te stimuleren in hun maatschappelijke participatie?’ om tot een antwoord voor deze vraag te komen is er onderzoek gedaan naar de effecten van muziek op mensen met een licht verstandelijke beperking. Interviews gedaan met vergelijkbare poppodia om te kijken of zij iets doen voor de doelgroep en de cultuurnota’s van de gemeenten van deze podia geanalyseerd. Daarnaast is er met professionals die met mensen met een licht verstandelijk beperking werken gesproken over de elementen waar muziekactiviteiten aan moeten voldoen om aan te sluiten op de doelgroep en of er mogelijkheden zijn binnen het huidige aanbod van Duycker.

De belangrijkste resultaten die bij deelvraag één naar voren zijn gekomen, zijn dat muziek een goede tool blijkt te zijn om verschillende doelstellingen te bereiken. Aspecten als het verbeteren van communicatie- en sociale vaardigheden, de verschillende waarden van popmuziek, stressvermindering, het creëren van een gevoel van veiligheid en plezier en het bevorderen van participatie blijken belangrijke onderwerpen te zijn als het gaat om het effect van muziek op mensen met een LVB.

Bij deelvraag twee bleken de poppodia die gekozen waren als onderzoeksgroep geen van allen de doelgroep specifiek te faciliteren. Hierbij was de voornaamste reden dat zij de focus leggen op de opdracht van de gemeente om een cultureel aanbod te leveren. Naar aanleiding van een analyse van de cultuurnota’s van de gemeenten van deze poppodia bleek het faciliteren van de doelgroep wel te passen bij de wensen van de gemeenten, echter leggen de gemeenten deze vraag niet bij hun poppodia. Het ontbreken van een educatie-afdeling bij poppodia wordt in dit hoofdstuk aangekaart, waarbij er aangegeven wordt waarom cultuureducatie belangrijk is en waarom het wel degelijk zou passen bij een poppodium om educatieve programma’s te ontwikkelen.

Voor deelvragen drie en vier zijn er interviews afgenomen met LVB-professionals van Ons Tweede Thuis, MEE en De Beul. Deze professionals hebben aan de hand van een aantal topics inzichtelijk gemaakt waar rekening gehouden moet worden voor de doelgroep bij het ontwerpen en uitvoeren van activiteiten. De onderwerpen die aan bod komen zijn: de grootte van de groep, het tijdstip en de duur van de activiteit, financiële aspecten en speciale begeleiding. Daarnaast hebben zij inzichtelijk gemaakt welke opties er binnen het huidige aanbod van Duycker aanwezig zijn voor de doelgroep. Hieruit bleek de voornaamste conclusie te zijn dat er veel mogelijk is en het vooral een kwestie van toetsen is.

Het antwoord op de hoofdvraag wordt eigenlijk pas geconcretiseerd in de aanbevelingen van het rapport, doordat het een vraag is die zich richt op ‘welke activiteiten’. Wel kan er gesteld worden dat muziekactiviteiten weldegelijk kunnen bijdragen aan de maatschappelijke participatie vergroten van mensen met een LVB. De aanbeveling die mogelijk het best aansluit op de hoofdvraag is een educatief muziekprogramma ontwikkelen voor de doelgroep, dit omdat cultuureducatie projecten drempelverlagend kunnen werken. Met deze projecten kan de angst van het onbekende waar de doelgroep mee te kampen heeft aangepakt worden en hen mogelijk stimuleren in hun culturele- en daarbij maatschappelijke participatie. Andere aanbevelingen zijn, het aanbieden van een dansavond en het doen van verder onderzoek waarbij de doelgroep betrokken wordt.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSWE Culturele en Maatschappelijke Vorming
AfdelingFaculteit Sociaal Werk & Educatie
PartnerPodiumorganisatie Haarlemmermeer: afdeling Duycker
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk