De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verbeteren van kinematische data gemeten met een VICON 3D-systeem

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van vier verschillende kalibratieprocedures bij een gangbeeldanalyse met een VICON 3D-systeem

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het verbeteren van kinematische data gemeten met een VICON 3D-systeem

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van vier verschillende kalibratieprocedures bij een gangbeeldanalyse met een VICON 3D-systeem

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Looplab van De Hoogstraat Revalidatie beschikt voor het maken van gangbeeldanalyses over een VICON 3D-systeem. Voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en de behandelplannen is het van belang dat het systeem betrouwbaar kinematische data meet. Uit de literatuur is gebleken dat de in het Looplab gebruikte standaard kalibratieprocedure niet de meest betrouwbare kalibratieprocedure zou zijn. Voor het verbeteren van de betrouwbaarheid worden drie alternatieve procedures aangedragen. Alle procedures maken gebruik van de standaard set van 16 markers, procedure 2 bevat vier extra markers op de mediale zijde van de knie en enkel, procedure 3 gebruikt de Knee Alignment Device (KAD) en procedure 4 gebruikt de KAD en mediale markers op de enkel. Zie ook de voetnoot voor een overzicht van de procedures. In dit onderzoek zijn de drie alternatieve procedures vergeleken met de standaard gebruikte kalibratieprocedure 1. Het doel van dit onderzoek was de betrouwbaarheid van de kinematische data, gemeten tijdens een gangbeeldanalyse, te verbeteren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Met welke van de vier kalibratieprocedures wordt de kinematica tijdens een gangbeeldanalyse met een VICON 3D-systeem het meest betrouwbaar gemeten?’ Hierbij was de verwachting dat procedure 4 het meest betrouwbaar zou meten.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn er gangbeeldanalyses uitgevoerd bij zeven gezonde proefpersonen (gemiddelde leeftijd 37 ± 18,4 jaar, 5 vrouwen, 2 mannen). Alle vier de procedures zijn door twee onderzoekers gemeten en door beide onderzoekers is de eerste meting na een week herhaald. Het resultaat van een meting zijn 12 genormaliseerde grafieken over de gangcyclus van de kinematische parameters. Van deze grafieken is de betrouwbaarheid bepaald met behulp van de Coefficient of Multiple Correlation (CMC). In dit onderzoek is gekeken naar drie vormen van betrouwbaarheid: Intra-subject betrouwbaarheid, Inter-tester betrouwbaarheid en Test-retest betrouwbaarheid. Per kinematische parameter is voor elke vorm van betrouwbaarheid een eventueel significant verschil (p<0,05) tussen procedure 1 en de drie alternatieve procedures bepaald.

Uit de resultaten bij de Intra-subject betrouwbaarheid blijkt dat er bij deze vorm van betrouwbaarheid geen significante verschillen tussen de procedures zijn. Dit betekende voor het onderzoek dat de overige vormen van betrouwbaarheid mochten worden getest. Bij de Inter-tester en Test-retest betrouwbaarheid heeft procedure 2 bij het meest aantal parameters een significant verschil (p<0,05) met procedure 1. De CMC waardes waren hierbij hoger dan de waardes van procedure 1. Verwacht werd dat procedure 4 het meest betrouwbaar zou meten echter is gebleken dat procedure 2 het meest betrouwbaar meet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het plaatsen van de KAD moeilijk is, dit kan zorgen voor onnauwkeurigheden. Bij procedure 2 is dit probleem niet aanwezig wat een verklaring kan zijn voor het feit dat deze betrouwbaarder meet dan de verwachte meest betrouwbare procedure 4.

Met dit onderzoek is aangetoond dat procedure 2 het meest betrouwbaar kinematische data meet. Om procedure 2 te kunnen gebruiken tijdens klinische metingen is het van belang om eerst eigen normaalwaardes te verzamelen waarbij gebruik wordt gemaakt van procedure 2. Na het uitvoeren van de aanbevelingen zal er in de toekomst met behulp van procedure 2 betrouwbaarder worden gemeten wat een bijdrage levert aan een betere zorg voor de patiënten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Hoogstraat Revalidatie
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk