De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Modelvorming aandrijfkoppel van bandtransporteurs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Modelvorming aandrijfkoppel van bandtransporteurs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie geeft de resultaten weer van het onderzoek wat is gedaan naar het benodigd
aandrijfkoppel van bandtransporteurs van Houdijk. Dit onderzoek is gedaan in het kader van een hbo
afstudeeropdracht aan de Haagse hogeschool.

Het rapport is opgedeeld in drie delen: “onderzoek en testvoorbereidingen”, “testen en resultaten” en
“afronding”. De achtereenvolgende delen gaan in op aparte fases in het onderzoek.
In deel één zijn het vooronderzoek, de beargumenteerde testdekking en de gekozen manier van testen
beschreven. In het vooronderzoek is beschreven dat de huidige manier van het bepalen van het aandrijfkoppel door middel van inschatting door ervaren constructeurs gebeurt. Dit is risicovol, aangezien de kans aanwezig is dat er verkeerd wordt ingeschat. Verder wordt in het vooronderzoek beschreven wat de factoren zijn in de bandtransporteur welke het aandrijfkoppel bepalen.
De testdekking beargumenteerd de factoren die wel en niet getest gaan worden. In feite is dit een
afbakening waarmee de omvang van het onderzoek beperkt wordt tot de meest relevante testfactoren.
De geteste onderdelen zijn:
• Bandeinden
• Bandondersteuningsplaten
• Bandschapers kunststof en RVS
• Breedte band
• Belading
• Bandspanning
• Overbrengingsverlies
• Snelheid
Na de testdekking wordt de manier van testen gekozen. Er is gekozen voor het meten op een testtransporteur met een servomotor, omdat dit de meest realistische en nauwkeurige manier van meten is. Aan de hand van deze gekozen testmanier wordt vervolgens een ontwerp gemaakt.
In deel twee worden achtereenvolgens de verwachte resultaten en de testresultaten weergegeven en verklaard. De meest opvallende resultaten zijn de toename in aandrijfkoppel naarmate de snelheid oploopt en de grote invloed van bandspanning.
In deel drie wordt de gemaakte rekentool toegelicht en gevalideerd. Uit de validatietesten blijkt dat de
rekentool een goede indicatie geeft van het aandrijfkoppel.

Een van de belangrijkste conclusies die uit het onderzoek naar voren gekomen is, is de lineaire toename
in aandrijfkoppel bij componenten waar de band een sterke vervorming ondervindt. Het kost energie om de
band rond een kleine radius te buigen. Naarmate dit sneller en vaker moet gebeuren kost dit meer energie,
waardoor bij hogere snelheden meer aandrijfkoppel gevraagd wordt.
Verder is uit de testen naar voren gekomen dat de bandspanning bij de mesplaat en het schuine bandeinde
van grote invloed is op het aandrijfkoppel, vanwege de hoge wrijving die optreedt bij deze bandeinden.
De huidige methode van het meten van de bandspanning is door middel van de rek, wat behoorlijk onnauwkeurig is. Daarom is in de aanbevelingen ook aangegeven dat het raadzaam is automatische bandspanners toe te passen, waarmee een veel meer precieze en constante bandspanning behaald kan worden.

De gemaakte rekentool geeft een goede indicatie van de benodigde bandkracht. Er wordt echter wel aanbevolen om de eerste periode een ervaren constructeur de resultaten te laten controleren en indien nodig bij te stellen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Werktuigbouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnersHoudijk Holland BV
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk