De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Breinzicht

Patiënt specifieke psycho-educatie voor CVA patiënten

Open access

Rechten:

Breinzicht

Patiënt specifieke psycho-educatie voor CVA patiënten

Open access

Rechten:

Samenvatting

In een tijdsbestek van 16 weken is gewerkt aan een afstudeerproject in opdracht van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC is een universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Zij hebben een actieve en innovatieve rol in de gezondheidszorg waarbij de drie kerntaken in acht worden genomen; patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van zorgprofessionals (1). Hier wordt zowel regionaal, nationaal als internationaal naar gehandeld. Samenwerking is hierbij essentieel.
Zowel het LUMC als andere ziekenhuizen bevatten patiënten met veel verschillende aandoeningen. In 2020 werden in Nederland bijna 40.000 mensen getroffen door een acuut cerebrovasculair accident (CVA). De gevolgen van een CVA zijn per persoon verschillend. De kans op herstel is voor iedereen anders en hangt af van welk deel van de hersenen beschadigd is en de ernst van de CVA. Hierdoor is de nazorg ook voor elke patiënt verschillend. Elke patiënt heeft verschillende gevolgen aan de CVA overgehouden. Zo ook op gebied van cognitie, emotie en gedrag. Er is hierdoor ook per persoon een verschil in welke informatie gegeven moet worden. Het informeren over deze gevolgen gebeurt op dit moment onvoldoende. Het informeren gebeurt vaak te snel, slechts eenmalig en op een moment dat de patiënt nog niet toe is aan de verwerking van wat hen is overkomen. Hierdoor moeten de patiënten, wanneer zij wel toe zijn aan informatie, veelal zoeken naar informatie over de gevolgen van hun CVA. Om deze reden is er tijdens deze 16 weken gewerkt aan het volgende doel: “Een digitale omgeving voor patiënt specifieke psycho-educatie ontwerpen, waarbij zowel de persoon die de CVA heeft gehad als de naasten geïnformeerd worden en de informatie kan worden afgestemd op de patiënt-specifieke klachten en aandoeningen.” Om tot een goed eindontwerp te komen is er gebruik gemaakt van de CEHRRES roadmap. Hierbij worden eerst de context van de zorgsituatie en de belanghebbende in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn de eisen en wensen van de stakeholders in kaart gebracht met behulp van het beantwoorden van verschillende deelvragen. Aan de hand van de Scrum methode die bestaat uit 3 ontwerpsprints is er een eindontwerp gemaakt. Door middel van een account aan te maken, waarbij een aantal stappen worden doorlopen om aan te geven welke gevolgen er spelen, wordt een gepersonaliseerde folder gecreëerd. In deze gepersonaliseerde folder worden de gevolgen op gebied van cognitie, emotie en gedrag in één overzicht weergeven. Door op een gevolg te klikken kan de gebruiker informatie krijgen over wat dat gevolg inhoudt. Ook zijn hier voor zowel de persoon zelf die een CVA heeft gehad als hun naasten adviezen beschikbaar over hoe zij om kunnen gaan met dat gevolg. De eerstvolgende stap om de digitale folder werkend te kunnen maken is het ontwerp laten programmeren tot een werkend product. Om het product te kunnen implementeren moet er bepaald worden wie dit project verder op gaat pakken en waar het product geïmplementeerd kan gaan worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden
Jaar2023
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk