De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Lentis wonen Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport Lentis wonen Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van doelen die niet worden behaald en begeleidingen die vastlopen bij Lentis wonen Groningen, is dit onderzoek gestart. Er wordt hier onderzocht wat er nodig is voor een effectieve
begeleiding van bewoners en wat er allemaal mis kan gaan rondom de begeleiding. Aan de hand van desk- en fieldresearch is de volgende probleemstelling opgesteld: Hoe kan ervoor gezorgd worden dat er effectieve begeleiding gegeven wordt aan de bewoners binnen Lentis Wonen Groningen? Met als bijpassende eindvariabele: De mate waarin woonbegeleiders van Lentis wonen Groningen effectieve begeleiding geven aan de bewoners. Om tot een passend antwoord op de probleemstelling te komen is er eerst uitgebreid deskresearch
gedaan, gevolgd door oriënterende gesprekken met woonbegeleiders. Aan de hand hiervan zijn variabelen bedacht die aansluiten op de eindvariabele. De lijst met variabelen is verdeeld in nuttige,
geaccepteerde verklaringen en in irrelevante, geschrapte verklaringen. Vervolgens is een procesmodel gemaakt en aan de hand hiervan zijn er diepte-interviews afgenomen bij woonbegeleiders. Na deze interviews is er gekeken waar in het procesmodel het beste een interventie kan plaats vinden. De conclusies zijn getrokken en de interventies zijn ontworpen aan de hand van de literatuur en de verdiepende interviews.
Tijdens het onderzoek zijn er belangrijke factoren naar voren gekomen die een effect hebben op de manier van begeleiden. De belangrijkste zijn: effectieve woonbegeleidingsplannen, concrete en haalbare doelen, de juiste vaardigheden en competenties, en het gebruik van verschillende methodieken.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de samenwerking tussen de woonbegeleiders en de manier waarop er doelen worden gesteld twee belangrijke factoren zijn die invloed hebben op de begeleiding. Uit de interviews komt naar voren dat dit de twee grootste punten zijn waar
woonbegeleiders in vast lopen. Voor het doelen stellen wordt officieel gewerkt met SMART, maar lang niet iedereen houdt zich hier goed aan. De communicatie binnen het team gaat grotendeels op informele wijze, hierdoor worden er soms beslissingen genomen waar niet iedereen van op de hoogte is. Dit kan leiden tot onderliggende conflicten en dat heeft een negatief effect op de begeleiding van de bewoners van Lentis.
De aanbeveling is daarom om een training te geven over samenwerken en communiceren. Hierin leren de woonbegeleiders aan de hand van het Teamlearning and Behavior model wat de basis is voor een goede samenwerking. Daarnaast is er een poster ontworpen die opgehangen kan worden in de kantoren. Op de poster staat de PRISMA methode, dit is een variatie op SMART. Het verschil is dat PRISMA richt op het stellen van positieve doelen. Uit de literatuur is naar voren gekomen dat
positiviteit een belangrijk aspect is voor het behalen van doelen.
Aan het begin van het onderzoek was het nog niet duidelijk welke richting het onderzoek zou gaan aannemen. Dit doordat er een breed scala aan problemen naar voren kwamen. Hierdoor zijn de
onderzoeksmethode en de hoofd- en deelvragen een aantal keer veranderd voordat ze passend waren. Daarnaast is de opzet van het onderzoek regelmatig aangepast om de meest geschikte methode te vinden. Uiteindelijk is er een geschikte methode ontworpen waarop het onderzoek voortgebouwd kon worden. Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerLentis Wonen Groningen
Datum2021-05-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk