De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Middelengebruik: waarom?

Een kwantitatief onderzoek naar de motieven voor middelengebruik onder Nederlandse studenten in Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Middelengebruik: waarom?

Een kwantitatief onderzoek naar de motieven voor middelengebruik onder Nederlandse studenten in Groningen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de COVID-19-pandemie zijn er veel maatregelen genomen om het aantal besmettingen terug te dringen, waardoor het leven van veel mensen is veranderd. Studenten worden ook getroffen door de coronamaatregelen. Deze maatregelen kunnen een effect hebben op het middelengebruik van studenten. Ook kunnen de redenen om middelen te gaan gebruiken door de pandemie zijn veranderd. Er is daarom kwantitatief onderzoek gedaan naar de motieven van Nederlandse studenten om middelen te gebruiken. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Welke motieven hebben Nederlandse studenten in Groningen om middelen te gebruiken tijdens de COVID-19-pandemie?” De motieven die onderzocht zijn, zijn gebaseerd op de Substance Use Motives Measure van Biolcati & Passini (2019). De middelen die zijn uitgevraagd zijn gebaseerd op Het Grote Uitgaansonderzoek van het Trimbos (Miltenburg, van Laar & van Beek, 2020). Deze middelen zijn ingedeeld in de categorieën: downers, uppers en trippers. Het is van belang onderzoek naar de motieven voor middelengebruik te doen, zodat de kennis die wordt opgedaan ingezet kan worden voor passende interventies, voorlichtingen en preventie.

Er is een enquête verspreid over de motieven voor middelengebruik onder Nederlandse studenten die studeren aan de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit in Groningen om zo een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Door middel van de gemiddelden van de motieven, ANOVA-toetsen en de tukey post-hoc test zijn de gegevens uit de enquête geanalyseerd via SPSS. Uit de resultaten en de conclusie blijkt dat de motieven die het meest gebruikt worden voor middelengebruik ‘verbetering van gevoelens’, ‘verveling’, ‘sociaal zijn’, en ‘zelfontwikkeling’ zijn. De motieven ‘conformeren’, ‘angst-coping’ en ‘depressie-coping’ worden het minst gebruikt als motieven om middelen te gebruiken. Er zijn ook significante verschillen gevonden tussen middelen bij sommige motieven. Dit is zowel het geval binnen een categorie zelf, maar ook tussen de drie aparte categorieën. Dit houdt in dat er bij deze middelen een aantoonbaar verschil is gevonden in de motieven om middelen te gebruiken.

Door dit onderzoek is duidelijk gemaakt wat de motieven per middel zijn om te gebruiken onder studenten in Groningen. Een waardevol vervolgonderzoek is om in kaart te brengen hoe studenten hun behoeften kunnen bevredigen zonder middelengebruik, om hier vervolgens interventies, voorlichtingen en preventie op te baseren. Dit kan gedaan worden door alternatieven voor middelengebruik aan te reiken zodat studenten deze alternatieven gaan gebruiken in plaats van middelen te gaan gebruiken. Welke alternatieven kunnen worden ingezet is te onderzoeken via literatuuronderzoek. De alternatieven kunnen gebaseerd worden op de motieven die in dit onderzoek het vaakst naar voren kwamen als reden om middelen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld activiteiten te bedenken, waardoor studenten niet onder invloed willen zijn en hierdoor wordt dan het motief ‘verbeteren van gevoelens’ verbeterd. Het is ook waardevol om het onderzoek nogmaals uit te voeren met dezelfde enquête en populatie, maar dan in een periode zonder de COVID-19-pandemie. De resultaten van een vervolgonderzoek kunnen dan met dit onderzoek vergeleken worden. Ten slotte kan men als preventie of interventie kijken naar waarom het motief een rol speelt in het leven van de student en hoe dit eventueel veranderd kan worden.
Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerBreuer & Intraval te Groningen
Datum2021-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk