De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderarmoede, gesprekken en luisteren

Tool die door WIJ-medewerkers ingezet kan worden bij het maken van het eerste contact en het voeren van een gesprek met kinderen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kinderarmoede, gesprekken en luisteren

Tool die door WIJ-medewerkers ingezet kan worden bij het maken van het eerste contact en het voeren van een gesprek met kinderen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en het WIJ-team Lewenborg. Armoede is een veelvoorkomend probleem in Nederland en het zorgt voor veel negatieve gevolgen bij kinderen. Sommige kinderen praten niet graag over armoede, of verwerpen het label ‘arm’ en vermijden woorden als ‘arm’ en ‘armoede’. Ze vinden het dan ook vervelend als anderen deze termen wel gebruiken. Gespreksvoering met kinderen in armoede is heel belangrijk om hen de juiste hulp te bieden, maar wordt bemoeilijkt omdat het zo’n gevoelig onderwerp is. In dit onderzoek is gepoogd een antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvraag “Welke effectieve elementen kunnen zorgprofessionals inzetten om kinderen die opgroeien in armoede te benaderen en een gesprek mee te voeren?”. Het doel van dit onderzoek was om het WIJ-team Lewenborg een concepttool aan te leveren, die zij zullen gebruiken in hun hulpverlening aan kinderen die in armoede leven.
Om het antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag en deelvragen is er gebruik gemaakt van vier van de zes stappen van het ontwerpproces uit de handleiding Toegepast Onderzoek. Er is literatuuronderzoek gedaan en er hebben semigestructureerde interviews plaatsgevonden met medewerkers van het WIJ-team Lewenborg. Tijdens het literatuuronderzoek is onderzocht welke bestaande interventies er zijn om contact te maken en gesprekken te voeren met kinderen die opgroeien in armoede en tijdens de semigestructureerde interviews is er gefocust op de ervaren hindernissen van de medewerkers van het WIJ-team Lewenborg bij contact maken en gesprekken voeren met kinderen die opgroeien in armoede.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat ouders zelf met hun hulpvraag bij het WIJ-team Lewenborg komen en onder andere hierom erg openstaan voor hulp. Het voeren van een gesprek gaat makkelijker met ouders met een Nederlandse achtergrond dan met ouders met een niet-Nederlandse achtergrond, omdat Nederlanders zich sneller uiten. De meest voorkomende hindernissen om contact te maken en gesprekken te voeren met kinderen die opgroeien in armoede zijn weerstand, wantrouwen en moeilijk taalgebruik. Om tot een goed gesprek te komen is het belangrijk om aansluiting te zoeken, begrip te tonen en respect te hebben voor het kind.
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de eerste stap om een gesprek te voeren met een kind, het opbouwen van een vertrouwensband is en hier ook voldoende tijd voor genomen moet worden. Wees geïnteresseerd in wat een kind te vertellen heeft, heb oog voor wat er speelt en oordeel niet. Vervolgens is het belangrijk aan te sluiten bij het kind en het kind te volgen. Wanneer een kind zijn/haar verhaal niet direct wil vertellen kan er gebruik gemaakt worden van motiverende gespreksvoering, creativiteit of helpt het om er op een later moment op terug te komen.
Op basis van de interviews en het literatuuronderzoek zijn de volgende effectieve elementen meegenomen in de concepttool voor de medewerkers van het WIJ-team: aansluiting, het kind volgen in het gesprek, ouders betrekken, oprechte interesse tonen, creativiteit gebruiken, nemen en geven van tijd, begrip tonen, gebruik maken van motiverende gespreksvoering en respectvol zijn. Deze concepttool kan dienen als hulpmiddel om contact te maken en gesprekken te voeren met kinderen die opgroeien in armoede.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2020-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk