De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezinsbenadering in de penitentiaire inrichting

Een onderzoek naar de geschiktheid van de vragenlijsten voor kinderen die zijn opgesteld om de effectiviteit van de gezinsbenadering binnen de penitentiaire inrichting Veenhuizen en Leeuwarden te meten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezinsbenadering in de penitentiaire inrichting

Een onderzoek naar de geschiktheid van de vragenlijsten voor kinderen die zijn opgesteld om de effectiviteit van de gezinsbenadering binnen de penitentiaire inrichting Veenhuizen en Leeuwarden te meten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. De opdrachtgevers zijn Simon Venema en Eric Blaauw, vanuit het lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg. Na meerdere gesprekken met de opdrachtgevers is naar voren gekomen dat ze graag willen weten of de vragenlijsten en de TMSS praktisch inzetbaar zijn en wat de do’s en don’ts zijn met betrekking tot het afnemen van deze meetinstrumenten bij kinderen met een gedetineerde vader.
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat er in Nederland elke dag zo’n 25.000 kinderen zijn met een ouder in detentie. De detentie van de ouders heeft invloed op de stabiliteit en ontwikkeling van de kinderen. Dit kan leiden tot schade bij het kind en eventueel crimineel gedrag bij het kind. In hoeverre dit tot uiting komt is afhankelijk van de betrokken risico- en beschermingsfactoren. Kinderen hebben allemaal hun eigen belevingswereld en kunnen daardoor als individu verschillend reageren op bepaalde situaties. Er is door de jaren heen veel onderzoek gedaan naar gedetineerde ouders en de effecten daarvan op kind en omgeving. De intergenerationele overdracht van meerdere generaties is daarbij onderbelicht. Door het beperkte onderzoek met resultaten van goede kwaliteit is het moeilijk hier daadwerkelijk interventies op in te zetten. In PI Veenhuizen is geprobeerd hierop te interveniëren door middel van de gezinsbenadering. Deze wordt binnen het onderzoek naar de gezinsbenadering geëvalueerd door middel van bepaalde meetinstrumenten: Three Minute Speech Sample (TMSS) en vragenlijst.
Dit onderzoek gaat om de volgende hoofd- en deelvragen:
Hoofdvraag
Wat zijn valkuilen en succesfactoren van de meetinstrumenten die ingezet gaan worden bij het bevragen van kinderen van gedetineerden in het onderzoek naar de gezinsbenadering in PI Veenhuizen?
Deelvragen
Om antwoord te geven op de hoofdvraag worden er een aantal deelvragen geformuleerd:
• Wat zijn valkuilen en succesfactoren bij de bevraging van kinderen die deelnemen aan de gezinsbenadering op het gebied van afname van de meetinstrumenten?
• Wat zijn valkuilen en succesfactoren bij de bevraging van kinderen die deelnemen aan de gezinsbenadering op het gebied van de inhoud van de meetinstrumenten?
• Wat zijn valkuilen en succesfactoren bij de bevraging van kinderen die deelnemen aan de gezinsbenadering op het gebied van het benaderen van de doelgroep?
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-01-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk