De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Strijd om andermans strijd

Een onderzoek naar de hulpverlening in het voorliggend veld bij complexe scheiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Strijd om andermans strijd

Een onderzoek naar de hulpverlening in het voorliggend veld bij complexe scheiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op complexe scheidingen, wat omschreven kan worden als
scheidingen die zo conflictueus verlopen dat de ouders het belang van de jeugdigen en/of van de
andere ouder uit het oog verliezen. Door de transitie in de jeugdhulp, waarbij de
verantwoordelijkheid voor de zorg bij de gemeenten ligt in plaats van bij de overheid, moet het
voorliggend veld, meer gericht zijn op preventief gebied. Problematiek rondom complexe
scheidingen komt hierdoor vaker terecht in het voorliggend veld dan voorheen. Het probleem hierbij
is dat deze hulpvragen te laat bij de specialistische GGZ terechtkomt. Hierdoor wordt het vaak pas
aangepakt op het moment dat het geëscaleerd is. Met als gevolg dat kinderen lijden onder de
scheiding en dat zij bedreigd worden in de ontwikkeling. Het is van belang dat al in het voorliggend
veld tijdig gesignaleerd en adequaat gehandeld wordt, zodat scheidingen niet in geëscaleerde vorm
worden doorverwezen naar de specialistische GGZ en er ruimte is om de juiste hulp te kunnen
bieden. Er wordt daarbij gekeken of het door Molendrift ontwikkelde instrument voor complexe
scheiding hieraan een bijdrage kan leveren.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de situatie in het voorliggend veld, met
betrekking tot complexe scheidingen waardoor er wordt bijgedragen aan een doorgaande lijn van
het voorliggend veld naar de specialistische GGZ. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag
opgesteld: “Wat is de huidige situatie in het voorliggend veld met betrekking tot de hulpverlening
rondom complexe scheiding en hoe verhoudt zich dit tot het instrument dat door Molendrift
ontwikkeld is?”
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2020-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk