De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De lange termijn impact van de managementtraining Inclusief Leiderschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De lange termijn impact van de managementtraining Inclusief Leiderschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het heersende stigma rond psychische aandoeningen is iets wat veel mensen in de samenleving raakt, zo ook managers en medewerkers op de werkvloer. Om het stigma op de werkvloer weg te nemen, het verzuim te verlagen en om de psychische diversiteit op de werkvloer te verhogen is door Samen Sterk zonder Stigma de training ‘Inclusief Leiderschap’ opgezet. In opdracht van Samen Sterk zonder Stigma en de HAN is er een effectmeting gedaan naar de training ‘Inclusief Leiderschap’. Het
doel van deze effectmeting is om te bepalen of de doelen die zijn opgezet: tegengaan van stigma op de werkvloer, het verminderen van verzuim, vergroten van psychische diversiteit en beheersen van belangrijke gespreksvaardigheden, daadwerkelijk worden bereikt door de oud-deelnemers van de training. De hoofdvraag die hiervoor is opgesteld was: ‘Wat is de ervaren impact op lange termijn op het gedrag van managers die de training ‘Inclusief Leiderschap’ hebben gevolgd?’
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Success Case Method. Dit is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methode waarbij door middel van een vragenlijst en interviews de daadwerkelijke impact van een training wordt gemeten. In dit onderzoek is een digitale vragenlijst opgesteld, waarin werd gevraagd naar toegepaste vaardigheden uit de training, algemene ervaring van de training en een situatie waarin de training werd toegepast. De onderzoeksgroep van dit onderzoek bestond uit oud-deelnemers die de training maximaal 1,5 jaar geleden hebben gevolgd via RVO, het Verbond van Verzekeraars en deelnemers van een open training binnen het MKB. De vragenlijst is op verschillende manieren via de mail verspreid naar oud-deelnemers. Bij het RVO en Verbond van Verzekeraars is de vragenlijst verspreid door de contactpersoon bij de desbetreffende organisatie, de vragenlijst naar de deelnemers van de open training is verzonden door de onderzoeker. Dit waren in totaal 50 oud-deelnemers, hiervan hebben er 12 geheel en 4 gedeeltelijk de vragenlijst ingevuld. Hierna zijn er 12 respondenten benaderd om deel te nemen aan een interview. Het interview is uiteindelijk gevoerd met 5 deelnemers, vier van het RVO en 1 van de open training. In het interview is gevraagd naar situaties waarin de training werd toegepast, welke
onderdelen van de training daar invloed op hadden en wat het resultaat was van deze toepassing.
Uit de vragenlijst kwam naar voren dat zeven respondenten iets nieuws hadden geleerd van de training en dit succesvol hadden toegepast in hun werk. De vaardigheid die het meest was toegepast door respondenten was het gesprek samenvatten en eerder een gesprek aangaan met een medewerker met een psychische aandoening. Uit de interviews kwam naar voren dat deelnemers het lastig vonden om specifieke situaties in hun werk te koppelen aan de training. Twee deelnemers gaven aan dat het rollenspel hen had geholpen in het voeren van lastige gesprekken door de feedback die ze kregen van de acteurs en trainer. Daarnaast maakte de introductie en persoonlijke ervaring met stigma een grote indruk op de deelnemers. Uit de vragenlijst komt een positief beeld van de training naar voren maar als er in het interview naar gevraagd wordt is het moeilijker om te bepalen wat de precieze impact was. De training heeft er voor sommige deelnemers voor gezorgd met meer vertrouwen een gesprek aan te gaan met een medewerker, wat bijdraagt aan verminderen van stigma. Omdat de training voor sommige respondenten al 1,5 jaar geleden gegeven is, was het bepalen van de impact van de training lastig. Veel respondenten zijn het vergeten en kunnen geen koppeling meer maken met de training. Daarnaast zorgt een hoge non respons ervoor dat de wetenschappelijke waarde van het onderzoek laag is. Of de training daadwerkelijk voor lager verzuim en verhoogde psychische diversiteit heeft gezorgd, is niet te zeggen. Daarom wordt er aanbevolen om de impactmeting van de training binnen 12 maanden na de training te doen. Zo kan er gemakkelijker een koppeling worden gelegd tussen de training en het gedrag van managers. Het onderzoek en de methode kunnen voor Samen Sterk zonder Stigma als een format dienen. Zo kan Samen Sterk zonder Stigma in de toekomst aantonen wat de daadwerkelijke impact is van de training. Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerSamen Sterk zonder Stigma en de HAN
Datum2021-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk