De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatievoorziening bij het geriatrische revalidatieproces na een cerebro vasculair accident (CVA)

Onderzoek over de tevredenheid van CVA-patiënten en hun naasten ten aanzien van de informatievoorziening bij de overgang van het Martini Ziekenhuis naar Maartenshof en het Heymanscentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Informatievoorziening bij het geriatrische revalidatieproces na een cerebro vasculair accident (CVA)

Onderzoek over de tevredenheid van CVA-patiënten en hun naasten ten aanzien van de informatievoorziening bij de overgang van het Martini Ziekenhuis naar Maartenshof en het Heymanscentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: De CVA-zorgketen Groningen wil met behulp van dit onderzoek te weten komen wat de tevredenheid van CVA-patiënten en hun naasten is over de informatievoorziening bij de overgang van het Martini Ziekenhuis naar Maartenshof en het Heymanscentrum. Daarnaast wordt onderzocht welke informatie de doelgroep mist ondanks de aanpassingen die hierop zijn gedaan op aanbeveling uit een eerder onderzoek van Meulman (2018).
Doelstelling: Het doel is om aan het eind van het onderzoek inzicht te hebben in de tevredenheid van CVA-patiënten en hun naasten omtrent de informatievoorziening bij de overgang, en welke informatie hierin nog wordt gemist.
Methode: Het onderzoek is kwalitatief van aard. De onderzoekspopulatie omvat zes ‘koppels’ bestaande uit een CVA-patiënt, die opgenomen is geweest in het Martini Ziekenhuis en voor revalidatie verbleef in Maartenshof of het Heymanscentrum, en één naaste. De data zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews. Daarna zijn
de interviews getranscribeerd en geanalyseerd met het software programma ‘ATLAS.ti’.
Resultaten: Uit het eerste thema ‘informatieverstrekking door zorgprofessionals in het Martini ziekenhuis’ blijkt dat de meerderheid geen behoefte heeft gehad aan informatie van andere disciplines. Bij het thema ‘manier van informatieverstrekking’ geeft de meerderheid van de respondenten aan, mondeling te zijn geïnformeerd en dit ook een prettige manier te hebben gevonden. De informatiefolders blijken minder waardevol te zijn. Uit het thema ‘inhoudelijke informatie’ blijkt dat de respondenten zijn geïnformeerd over meerdere onderwerpen. Wat het revalidatieproces inhoudt werd bij de meerderheid niet verteld. Uit het thema ‘overgang ziekenhuis naar GRZ-instelling’ blijkt dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn met de ontvangst. Over de informatievoorziening zegt de meerderheid veel informatie te hebben ontvangen maar niet over de inhoud van het revalidatieproces. In het laatste thema hebben de respondenten een cijfer gegeven over de tevredenheid, de cijfers liggen tussen de 6 en de 9.
Conclusie: De respondenten zijn over het algemeen tevreden met de informatievoorziening. Enkele respondenten hebben verbeterpunten benoemd met betrekking tot de informatievoorziening. Qua inhoud van de informatie zegt de meerderheid van de respondenten niet te zijn geïnformeerd over de inhoud van het revalidatieproces.
Aanbevelingen: Aanbevolen wordt om voornamelijk de geregistreerde contactpersonen informeren. Ook wordt aanbevolen om de manier van informeren bij patiënten met visuele beperkingen aan te passen naar audiovisuele-vorm. Ten slotte raden de onderzoekers aan om de patiënten en hun naasten direct bij de opvang in de GRZ-instelling te informeren over de inhoud van het revalidatieproces.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
PartnerMartini Ziekenhuis, Maartenshof, Heymanscentrum
Datum2021-01-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk