De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verticaal dragend verlijmd kruislaaghout en brandveiligheid

Een verkennend onderzoek naar de constructieve veiligheid van verlijmd kruislaaghout bij blootstelling aan brand

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verticaal dragend verlijmd kruislaaghout en brandveiligheid

Een verkennend onderzoek naar de constructieve veiligheid van verlijmd kruislaaghout bij blootstelling aan brand

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hout wordt al heel lang toegepast als constructiemateriaal voor verscheidene bouwwerken, maar sinds kort is
er ook interesse in hout als constructiemateriaal voor hoogbouw. Hout is een brandbaar materiaal en op dit
moment zijn er geen ontwerp- en rekenregels om massief houten panelen van verlijmd kruislaaghout (crosslaminated
timber, CLT) hierop te kunnen toetsen aan het Bouwbesluit 2012 conform de normen NEN-EN 1991
(Eurocode 1) en NEN-EN 1995 (Eurocode 5). De vraag rijst of er voldoende constructieve veiligheid aanwezig is
in een verticaal dragende CLT constructie bij blootstelling aan een natuurlijke brand. Dit is de aanleiding
geweest voor dit afstudeeronderzoek en heeft geleid tot de volgende vraagstelling:
Is er voldoende constructieve veiligheid aanwezig in verticaal dragende massief houten panelen opgebouwd
uit verlijmd kruislaaghout (CLT) bij blootstelling aan een natuurlijke brand?

Dit afstudeeronderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. Wanneer gekozen wordt voor een
afwerking met gipsplaten kan dit de resultaten voor de constructieve veiligheid positief beïnvloeden wat
betreft duurzaamheid en betrouwbaarheid. Naar aanleiding van de gehouden enquête wordt aanbevolen om een universele richtlijn op te
nemen in de NEN-EN 1995 om CLT constructies te dimensioneren en om de brandveiligheid/constructieve
veiligheid van CLT constructies te beoordelen. Afgaande op de resultaten van dit afstudeeronderzoek verdient
het een aanbeveling om de constructieve veiligheid van CLT constructies bij brand te toetsen aan een
natuurlijke brand in plaats van de standaard brandkromme. De bepaalde variaties in Voltra zouden wellicht
gunstig kunnen zijn. Het verdient daarom een aanbeveling dat uitgegaan zou kunnen worden van een ruimere
bandbreedte waarbij resultaten conservatiever zullen zijn. Het verdient een aanbeveling om de statische
berekening en de toetsing op druk en buiging zowel in UGT als bij de buitengewone belastingcombinatie
conform Eurocodes probabilistisch te benaderen zodat onzekerheden in constructieve materiaaleigenschappen
en in veiligheidsfactoren kunnen worden beschouwd. Naast bovenstaande aanbevelingen zijn een aantal
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek [tot 1 september 2017]
PartnerNieman Raadgevende Ingenieurs
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk