De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het implementeren van een richtlijn voor de inwerkperiode van het Intern Ondersteuningsteam van het Montessori Vaklyceum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het implementeren van een richtlijn voor de inwerkperiode van het Intern Ondersteuningsteam van het Montessori Vaklyceum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2014 is de Wet passend onderwijs aangenomen in Nederland. Deze wet houdt onder andere in dat een voortgezet onderwijsschool een zorgplicht heeft ten opzichte van de leerlingen. Binnen het Montessori Vaklyceum heeft dit ervoor gezorgd dat er een Intern Ondersteuningsteam (IOT) opgezet is omdat er veel leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsteam is bedoeld om leerlingen extra ondersteuning te bieden tijdens hun schoolloopbaan. Het IOT werkt voor een groot deel met stagiairs van de opleiding Social Work vanuit de Hanzehogeschool Groningen. Deze stagiairs hebben de taak om leerlingen te begeleiden en hebben daarom veel contact met de doelgroep in de vorm van gesprekken. Het is belangrijk dat de leerlingen goed begeleid worden, en dus ook dat de stagiairs goed zijn toegerust om te begeleiden. Wat er speelt binnen de organisatie in relatie tot het vraagstuk is, dat er geen duidelijke structuur is voor de Social Work stagiair in de inwerkperiode waardoor gesprekken tussen leerling en stagiair geregeld moeilijk op gang kunnen komen. Onze doelstelling sluit hierop aan.

De doelstelling is dat er onderzoek gedaan moet worden naar de inwerkperiode van het IOT. Het doel is om een product te ontwikkelen waarmee er meer structuur geboden wordt aan de Social Work stagiairs tijdens de inwerkperiode van de stage binnen het IOT.
Door praktijkonderzoek uit te voeren aan de hand van interviews met stagiairs en andere leden van het IOT, is deze doelstelling behaald. Uit de interviews blijkt dat de stagiairs behoefte hebben aan meer structuur tijdens de inwerkperiode op het gebied van gespreksvoering. Vervolgens zijn we aan de hand van de SCAMPER-methode in gesprek gegaan met de stagiairs van het IOT. Hier kwam naar voren dat we een reflectiemodel moeten gebruiken in combinatie met het buddysysteem. Hiernaast zijn we op zoek gegaan naar ‘best practices’ in het werkveld. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het buddysysteem in combinatie met het spiraalmodel goed zou passen bij wat we willen bereiken met onze doelstelling.

Na een aantal evaluatierondes van ons product, hebben we deze op een aantal punten veranderd en vervolgens begonnen met de implementatie ervan. Wij hebben ervoor gekozen om het product te implementeren door een richtlijn te ontwerpen voor het IOT van het Montessori Vaklyceum en deze in het stageboek te verwerken. Elke stagiair krijgt het stageboek bij de start van de stage. Om er zeker van te zijn dat ons product op een juiste manier geïmplementeerd wordt, hebben we een aantal aanbevelingen opgesteld richting het IOT. De eerste aanbeveling is het feit dat tijdens de begeleidingsgesprekken met de praktijkbegeleider aan het begin van de stageperiode ook gebruikt worden om het buddysysteem te evalueren. De tweede aanbeveling is het feit dat het IOT de stagiairs kennis laat maken met de richtlijn aan het begin van hun inwerkperiode. De derde aanbeveling is dat wij denken dat het nuttig is om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren over het Montessoriaans gedachtegoed binnen het IOT. De vierde en laatste aanbeveling is om de richtlijn breder in te zetten over het gehele stagejaar, zodat de stagiairs de mogelijkheid krijgen om nog meer van elkaar te leren binnen de stage.


Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerMontessori Vaklyceum
Datum2023-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk