De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hallucinaties bij psychotische patiënten

Een onderzoek naar het verband tussen levendigheid, controle, creativiteit en hallucinaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hallucinaties bij psychotische patiënten

Een onderzoek naar het verband tussen levendigheid, controle, creativiteit en hallucinaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een groot deel van de psychotische patiënten lijdt onder hun hallucinaties. Onderzoek toont aan dat psychotische patiënten met visuele hallucinaties vaker worden geassocieerd met een verminderd functioneren in het dagelijks leven en suïcidepogingen dan gezonde mensen. Hoewel anti-psychotische medicatie vaak wordt voorgeschreven om positieve symptomen bij psychotische patiënten te verlichten, is de effectiviteit ervan beperkt: slechts 30% van de patiënten geeft een significante verbetering aan. Onderzoek richtte zich in het verleden vooral op auditieve hallucinaties, terwijl onderzoek naar andere soorten hallucinaties of combinaties van hallucinaties - ook wel supramodaliteit genoemd - schaars was. Het doel van het huidige onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mate waarin verbeelding, controle en creativiteit samenhangen met de hoeveelheid hallucinaties die een patiënt ervaart. Hiertoe is de volgende hoofdvraag geformuleerd: "In hoeverre is er een relatie tussen levendigheid, controle, creativiteit, supramodaliteit en hallucinaties bij psychotische patiënten?" Er werd verondersteld dat levendigheid positief gecorreleerd zou zijn met supramodaliteit. Verder werd een positieve relatie tussen controle en supramodaliteit verwacht. Ook werd een negatieve correlatie verwacht tussen levendigheid, controle en hallucinaties. Een andere onderzochte hypothese is dat er een positieve correlatie is tussen levendigheid, controle en creativiteit. Ten slotte werd verondersteld dat patiënten hogere scores hadden op visuele en auditieve levendigheid en
lagere scores op visuele en auditieve controle dan een gezonde controlegroep. Werving van psychotische patiënten vond plaats door middel van advertenties via PsychoseNet en het FUSYCO-onderzoek. De onderzochte variabelen zijn gemeten met de volgende gevalideerde vragenlijsten: VVIQ, BAIS-V, TVIC, BAIS-C, NEVHI-R, LSHS-R en K DOCS. De deelnemers vulden alle vragenlijsten online in. De studie gebruikte Spearman's correlatie en Pearson's correlatie om de relatie tussen de variabelen 'levendigheid', 'controle', 'creativiteit', 'supramodaliteit' en 'hallucinaties' te onderzoeken. De resultaten van vragenlijsten die aan psychotische patiënten werden toegediend, zijn met een vergelijkbaar onderzoek naar gezonde controles vergeleken. De belangrijkste veronderstelling was dat de gezonde doelgroep een hogere auditieve en visuele controle en levendigheid zou ervaren in vergelijking met psychotische patiënten. De correlatie tussen deze groepen werd getest met behulp van de onafhankelijke t-test. Het onderzoek heeft het volgende gevonden over de relatie tussen visuele levendigheid en creativiteit (r=,51; p=,00; N=35). De resultaten laten ook een verband zien tussen auditieve levendigheid en creativiteit (r=,36; p=,03;N=37). Na vergelijking van de resultaten met de gezonde controles werden de volgende resultaten gevonden op auditieve controle (t=1,98; p=,05; Npatiënten=38; NHC=45. Ook bij visuele controle werden opvallende resultaten gevonden:
(t=7 ,66; p=,00; Npatiënten=37; NHC=45. Verder is er een significant verschil tussen de groepen gevonden met betrekking tot de aanwezigheid van hallucinaties (t=5,89; p=,00; Npatiënten=39; NHC=45) Deze studie onthulde een significante correlatie tussen visuele levendigheid, auditieve levendigheid en creativiteit bij psychotische patiënten. Verder zijn geen significante
correlaties gevonden. Door vervolgens de scores op de vragenlijsten tussen patiënten en gezonde controles te vergelijken, bleek uit de huidige studie dat psychotische patiënten significant hoger scoren op auditieve controle in vergelijking met een gezonde controlegroep. Bovendien scoorden psychotische patiënten hoger op de visuele controle. Het lijkt erop dat, in tegenstelling tot de hypothese, patiënten meer auditieve en visuele controle ervoeren dan gezonde controles. Ten slotte scoorde de patiëntengroep significant hoger op de LSHS. Verder onderzoek zou baat hebben bij het onderzoeken van het effect van supramodale hallucinaties bij SCZ-patiënten. Daarnaast kan het nuttig zijn om de rol van controle te beoordelen bij het verminderen van en omgaan met hallucinaties bij psychotische patiënten. Tot slot kan onderzoek naar effectieve medicatie om hallucinaties te voorkomen van toegevoegde waarde zijn. Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerHet Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen
Datum2021-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk