De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nurse - patiënt ratio op de afdelingen Heelkunde van samenwerkende algemene ziekenhuizen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nurse - patiënt ratio op de afdelingen Heelkunde van samenwerkende algemene ziekenhuizen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Nederland telt 28 Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ, 2018). X bestaat uit een aantal verzorgingshuizen en 3 ziekenhuislocaties waar 300.000 patiënten uit de regio Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal terecht kunnen voor de best mogelijke zorg (X, 2018).
Binnen de ziekenhuizen van X is de norm; 1 verpleegkundige op 5 patiënten in de dagdienst, 1 op 10 in de avonddienst en 1 op 15 in de nachtdienst ingevoerd. Deze en andere maatregelen heeft P5COM, een adviesbureau welke organisaties ondersteunt en adviseert om blijvend te presteren, geadviseerd aan X. Deze maatregelen worden toegepast om efficiënter het verpleegkundig personeel in te zetten; met als doel bezuinigen. Om een beleid te maken voor de verpleegkundige inzet op een verpleegafdeling wil X weten wat de nurse-patiënt ratio in andere Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen is in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. In totaal zijn in deze provincies zeven Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen.
Vraagstelling:
De centrale vraag bij dit onderzoek luidt; ‘Wat is de nurse-patiënt ratio op de afdeling heelkunde in zeven vergelijkbare Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen als X, in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel?’
Methode:
Dit onderzoek is vergelijkend en inventariserend. De nurse-patiënt ratio wordt onderzocht op de klinische afdelingen heelkunde van vergelijkbare ziekenhuizen als X. De onderzoekspopulatie is select, en is afgenomen bij ‘Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen’ (SAZ, 2018) in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. De zeven respondenten zijn afdelingshoofden van de verpleegafdeling heelkunde. De data- verzamelingsmethode is uitgevoerd middels semi- gestructureerde interviews met open en gesloten vragen.
Voor het inventariseren om vervolgens te gaan vergelijken, is cijfermatige data opgevraagd over de verantwoordelijkheid van één verpleegkundige in de dagdienst, avonddienst en nachtdienst, dit in vergelijking met het aantal bedden op de afdeling en het aantal FTE aan verpleegkundigen. Met de uitkomsten van dit inventariserend en vergelijkend onderzoek kan X haar eigen nurse-patiënt ratio vergelijken en evalueren.
Resultaten/discussie:
Uit de interviews blijkt dat 1 verpleegkundige gemiddeld voor 5 patiënten verantwoordelijk is in de dagdienst, 9 patiënten in de avonddienst en 12 patiënten in de nachtdienst bij ‘Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen’. In vergelijking met de nurse- patiënt ratio van X en andere ziekenhuizen, is aangetoond dat in de avond en nachtdienst het meeste verschil in ratio is.
Conclusie:
Concluderend kan worden gesteld dat één verpleegkundige voor 5 patiënten verantwoordelijk is in de dagdienst, 9 in de avonddienst en 12 in de nachtdienst op de afdeling heelkunde in een vergelijkbaar ziekenhuis als X in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Hiermee blijkt dat P5COM een hogere nurse-patiënt ratio heeft geadviseerd ten opzichte van de andere Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel.
Aanbevelingen
Op basis van de getrokken conclusies raden wij voor X aan haar eigen nurse-patiënt ratio te vergelijken met andere ziekenhuizen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel in de categorie Samenwerkend Algemeen Ziekenhuis, en zo nodig te evalueren

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk