De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevorderende en belemmerende factoren bij het thuis uitvoeren van exercise, ervaren door volwassenen met een dwarslaesie – een kwalitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bevorderende en belemmerende factoren bij het thuis uitvoeren van exercise, ervaren door volwassenen met een dwarslaesie – een kwalitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Regelmatig fysiek actief zijn is voor iedereen van belang en in het bijzonder voor volwassenen met ruggenmergletsel ter bevordering van de fysieke fitheid en om de kans op het ontwikkelen van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of diabetes mellitus type 2 te verminderen. Recent is er een update van de richtlijn gericht op het bevorderen van de fysieke fitheid van volwassenen met ruggenmergletsel uitgebracht. Volwassenen met een dwarslaesie worden geconfronteerd met belemmeringen op fysiek en psychosociaal gebied onder invloed van omgevingsfactoren. Inzicht in deze bevorderende en belemmerende factoren is noodzakelijk om programma’s en initiatieven ter bevordering van de fysieke fitheid succesvol te kunnen ontwerpen. Het doel van deze studie is om de bevorderende en belemmerende factoren in kaart te brengen die volwassenen met een dwarslaesie ervaren bij het thuis uitvoeren van exercise ter bevordering van de fysieke fitheid. Methode: In deze kwalitatieve studie zijn de ervaren bevorderende en belemmerende factoren verzameld middels semigestructureerde diepte-interviews bij volwassenen met een dwarslaesie die met (poli)klinisch ontslag zijn gegaan uit het UMCG Centrum voor Revalidatie. In- en exclusiecriteria zijn opgesteld. De interviews zijn gehouden in april en mei 2018. De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is gebruikt als raamwerk voor het classificeren van de gegevens. Resultaten: Er zijn negen interviews gehouden. In totaal zijn er 26 bevorderende en achttien belemmerende factoren in kaart gebracht die gekoppeld konden worden aan 22 verschillende ICF-categorieën. Alle domeinen van de ICF zijn vertegenwoordigd in de gekoppelde ICF-categorieën. Conclusie: Vanuit het perspectief van de participanten worden er verschillende bevorderende en belemmerende factoren ervaren bij het thuis uitvoeren van exercise. De meeste bevorderende factoren worden ervaren in de ICF-categorie ‘persoonlijke factoren’ en de meeste belemmerende in de categorie ‘lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen’. Verder onderzoek is aanbevolen.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk