De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Omgevingswet: eenvoudig anders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Omgevingswet: eenvoudig anders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is de invoering van de Omgevingswet. Deze wet beoogt het huidige
omgevingsrecht te vereenvoudigen door onder andere meer samenhang aan te brengen en snellere
besluitvorming mogelijk te maken bij projecten. Een groot aantal wetten op het gebied van het
omgevingsrecht wordt in deze wet opgenomen en vaak ook sterk gewijzigd. De Omgevingswet
brengt kort gezegd een hele stelselwijziging met zich mee. Veel van de bestaande procedures op het
gebied van omgevingsrecht, bijvoorbeeld wijziging van het bestemmingsplan en de
milieueffectrapportage, zullen worden gewijzigd.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. De Natuur- en
Milieufederatie Drenthe is het provinciale samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties
in Drenthe. Het is een onafhankelijke particuliere organisatie die het creëren en behouden van een
mooie en duurzame provincie tot doel heeft. De Natuur- en Milieufederatie Drenthe is statutair
belanghebbende in ruimtelijke procedures wanneer deze met natuur en/of milieu te maken hebben.
De invoering van de Omgevingswet heeft daarom rechtstreeks invloed op het beleid en de
werkzaamheden van de organisatie.
Doelstelling
Het adviseren van Natuur- en Milieufederatie Drenthe over de veranderingen in planvormen en
procedures die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt.
door
Het analyseren van de Omgevingswet, het vergelijken van de procedures en planvormen in de
Omgevingswet met de huidige procedures en planvormen binnen het omgevingsrecht, het in kaart
brengen van de werkzaamheden van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe die geraakt worden door
de veranderingen en het analyseren van een pilotproject.
Centrale onderzoeksvraag
Wat is de invloed van de veranderde plannen en procedures in de Omgevingswet op de
werkzaamheden van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe?1

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk