De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het facilitair bedrijf en de sustainable development goals

Inzicht in het duurzaam handelen van de medewerkers van het Facilitair Bedrijf-Uitvoering Hanzehogeschool Groningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het facilitair bedrijf en de sustainable development goals

Inzicht in het duurzaam handelen van de medewerkers van het Facilitair Bedrijf-Uitvoering Hanzehogeschool Groningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij het Facilitair Bedrijf, afdeling Uitvoering (FB-U) van de Hanzehogeschool Groningen.
De Hanzehogeschool Groningen heeft de ambitie de meest duurzame hogeschool van Nederland te worden, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt dan ook op verschillende fronten doorgevoerd. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de hogeschool zich heeft geconformeerd aan de 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Duurzaamheid staat middels verschillende curricula en lectoraten herkenbaar in het onderwijs en de beroepspraktijk opgenomen. Naast deze onderwijsactiviteiten wordt ook vanuit duurzame bedrijfsvoering bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de HG. Hierin is het Facilitair Bedrijf, als regievoerder over duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering, bepalend. Een relatie met de SDGs is hierbij nog niet gelegd maar wel gewenst. Er is onderzocht wat onder duurzaam handelen wordt verstaan en welke SDGs zijn gerelateerd aan het duurzaam handelen van de medewerkers van het FB-U. Ook is de mate waarin inhoud wordt gegeven aan die betreffende SDGs onderzocht.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen is triangulatie toegepast. Middels de literatuur van MVO is gekeken naar de verschillende dimensies van duurzaam handelen: People, Planet en Profit. De dimensies zijn vergeleken met de door de medewerkers van het FB-U zelf omschreven definitie voor duurzaam handelen. Verder is onderzocht wat nodig is om gedrag te kunnen vertonen en wat de verschillende niveaus van duurzaam handelen inhouden. Kwalitatief onderzoek is ingezet in de vorm van een open interview waarbij interesse was naar de zienswijze van een auteur van SDG Nederland over onder andere het meten van duurzaam handelen. In het kader van kwantitatief onderzoek zijn de medewerkers van het FB-U geënquêteerd. De uitkomsten van de enquête geven aan in welke mate inhoud wordt gegeven aan SDGs die gerelateerd zijn aan het huidige duurzaam handelen van de medewerkers FB-U.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
AfdelingInstituut voor Facility Management [tot 1 september 2020]
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk