De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkstress: Onderzoek naar de ervaren werkstress bij de medewerkers van de Nederlandse ICT App Developer bedrijven

"ik voel me soms een trekpoppetje"

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Werkstress: Onderzoek naar de ervaren werkstress bij de medewerkers van de Nederlandse ICT App Developer bedrijven

"ik voel me soms een trekpoppetje"

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ICT medewerkers ervaren steeds vaker een hoge werkdruk en burn-out klachten (AG Connect & Berenschot, 2020; Oude Hengel et al., 2021). Een burn-out kan optreden als er langdurig werkstress wordt ervaren (Schaufeli & Bakker, 2020). Werkstress houdt in dat een medewerker onvoldoende in staat is of zichzelf niet in staat acht om zich aan de werkomgeving gestelde eisen te voldoen (Schaufeli & Bakker, 2020). In dit onderzoek staat de ervaren werkstress bij medewerkers van Nederlandse ICT App Developer (NIAD) bedrijven centraal. Het Job Demands- Resources (JD-R) Model is gebruikt om de ervaren werkstress bij deze medewerkers te onderzoeken. Het JD-R Model stelt dat werkstress kan ontstaan als de stressoren hoog en energiebronnen gelimiteerd zijn. Dit leidt tot negatieve uitkomsten zoals lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Door energiebronnen kunnen doelstellingen worden behaald en kan werkstress worden verminderd (Schaufeli & Bakker, 2020).

Het doel van dit onderzoek is om te concluderen of het relevant is om gedragsinterventies op het gebied van werkstress aan te bieden aan medewerkers van de NIAD-bedrijven. Effectieve gedrag interventies op het gebied van werkstress verminderen of voorkomen namelijk dat medewerkers verzuimen en zowel psychische als lichamelijke gezondheidsproblemen krijgen (Rogier, 2017). De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek luidt:

‘Hoe ervaren medewerkers van Nederlandse ICT App Developer bedrijven werkstress?’

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Zo zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij de medewerkers van de NIAD-bedrijven. De transcripten van de semigestructureerde interviews zijn middels ATLAS.ti, open, axiaal en selectief gecodeerd. Uit de antwoorden van de semigestructureerde interviews bleek dat medewerkers van de NIAD-bedrijven een hoge mate van werkstress ervaren. Dit wordt veroorzaakt door individuele, werk- gerelateerde en context- gerelateerde stressoren. Daarnaast heeft de COVID-19 pandemie een negatieve invloed op de ervaren stressoren. De ervaren stressoren hebben een negatieve invloed op de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast is er door de ervaren stressoren een risico op overbelasting. Energiebronnen vanuit het werk maar ook vanuit de medewerkers zelf verlichten de stressoren. De energiebronnen bestaan bijvoorbeeld uit gedachten, gedragingen, gevoelens en emoties. De vraag blijft echter hoe de energiebronnen ontwikkeld kunnen worden en hoe de stressoren gesignaleerd en verminderd kunnen worden.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek wordt Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) aanbevolen aan de medewerkers van de NIAD-bedrijven. Door ACT kunnen er energiebronnen ontwikkeld en stressoren gesignaleerd worden. De verwachting is dat de ACT- interventies leiden tot een afname van stress en een toename van de gezondheid (A-Tjak, 2015). Daarnaast is het aanbevolen om in de toekomst een kwantitatief onderzoek te verrichten. Door dit kwalitatieve onderzoek zijn de belangrijkste kenmerken van de ervaren werkstress in kaart gebracht. Door een kwantitatief onderzoek te verrichten kan breder onderzocht worden in hoeverre de kenmerken uit dit onderzoek bepalend zijn voor het voorkomen van werkstress bij de medewerkers van NIAD-bedrijven. Ten slotte wordt er een kwalitatief onderzoek over karaktertrekken bij de medewerkers die werkzaam zijn bij NIAD-bedrijven aanbevolen. Uit eerder onderzoek is namelijk bekend dat karaktertrekken positief of negatief gerelateerd kunnen zijn aan stressreacties en burn-out (Swider & Zimmerman, 2010). Indien dit wordt onderzocht kunnen er in de toekomst effectieve gedragsinterventies ontwikkeld worden die de ervaren werkstress verminderen of voorkomen.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerNederlandse ICT App Developer bedrijven (NIAD)
Datum2021-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk