De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Nota interventies, beleid en praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Nota interventies, beleid en praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Wilster, een jeugdzorgplus instelling en onderdeel van het Poortje Jeugdinrichtingen. Daarnaast vindt dit onderzoek ook plaats binnen Portalis, de school voor deze jongeren. Sinds 2009 werken Wilster en Portalis met de Nota interventies. Hierin staan de beleidsregels omtrent de omgang met de jongeren. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de beleidsregels in de praktijk worden toegepast. Er wordt voornamelijk gekeken naar de formele interventies.
Het is van belang dat de inhoud van de Nota interventies overeenkomt met de praktijk binnen Wilster en Portalis. Hierin staan de beleidsregels voor een doeltreffende en uniforme toepassing van de interventies binnen Portalis en Wilster. Daarnaast wordt de Nota interventies gebruikt om aan te kunnen tonen dat er verantwoorde zorg voor de jongeren binnen Wilster is.
Aan de hand van dit onderzoek worden aanbevelingen aan Wilster gedaan over de toepassing van de beleidsregels van de Nota interventies. Daarnaast wordt inzicht geboden in de verschillen en overeenkomsten tussen de Nota interventies, de werkwijze van het personeel binnen Wilster en Portalis en de huidige wet en regelgeving omtrent het toepassen van interventies. Uit deze doelstelling vloeit deze centrale onderzoeksvraag voort:
In hoeverre worden de interventies binnen Wilster en Portalis conform de Nota interventies (2010) en de WJz toegepast en hoe kan dit verbeterd worden?
Hier wordt antwoord opgegeven met behulp van enquêtes, interviews en het bestuderen van verschillende documenten. Hieruit is gebleken dat op enkele uitzonderingen na de interventies binnen Wilster en Portalis conform de Nota interventies worden toegepast. Ook blijkt dat de Nota interventies duidelijk voortvloeit uit de regels van de WJz. Wel zijn er een paar verbeterpunten op grond van het SCM, de regels omtrent het opleggen van een time-out, het way-out beleid van Portalis en de MTV’s. Om de verschillen tussen de praktijk en de Nota interventies te verkleinen wordt er aangeraden om een training te besteden aan de regels omtrent het opleggen van een time-out. Ook wordt er aangeraden om een herinnering systeem voor de afdelingsmanagers te maken waardoor de MTV’s sneller verwerkt zullen worden. Tot slot zijn de handelswijzen omtrent een way-out binnen Portalis anders dan die beschreven staan in de Nota interventies. Er wordt aanbevolen om dit in de Nota interventies aan te passen.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk