De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Frustraties bij turboliquidaties

Een onderzoek naar de mogelijkheden om vorderingen op geturboliquideerde besloten vennootschappen te incasseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Frustraties bij turboliquidaties

Een onderzoek naar de mogelijkheden om vorderingen op geturboliquideerde besloten vennootschappen te incasseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ter afronding van de studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool te
Groningen heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is verricht in opdracht van
Florijn Incasso en heeft betrekking op vorderingen welke openstaan bij geturboliquideerde
besloten vennootschappen. In dit onderzoek is onderzocht of het mogelijk is en zo ja, hoe
deze geïncasseerd kunnen worden bij uitgeschreven bv’s.
Het doel van dit onderzoek is het geven van aanbevelingen aan opdrachtgever Florijn Incasso
over het innen van openstaande vorderingen op geturboliquideerde bv’s. Dit wordt
onderzocht aan de hand van verschillende methoden, te weten literatuuronderzoek, interviews
en dossieronderzoek. Dit gebeurt aan de hand van de geldende wet- en regelgeving, de
juridische literatuur en relevante jurisprudentie. Daarnaast zijn interviews gehouden met de
medewerkers van Florijn Incasso om de werkwijze te achterhalen en zijn de dossiers bij de
opdrachtgever onderzocht. Tevens zijn een advocaat, gerechtsdeurwaarder en curator
geïnterviewd voor eventuele suggesties omtrent het handelen in geval van turboliquidatie.
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is als volgt:
In hoeverre kan de werkwijze van Florijn Incasso eventueel aangepast worden met
betrekking tot het innen van een vordering op een rechtspersoon die is uitgeschreven
uit het Handelsregister door middel van turboliquidatie, in het licht van de geldende
wet- en regelgeving, juridische literatuur en relevante jurisprudentie, in vergelijking
met de huidige werkwijze bij Florijn Incasso en andere kantoren in de omgeving?
Deze centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van een aantal deelvragen, welke zijn
onderverdeeld in theorie, praktijk en analysevragen. Bij de theoretische deelvragen wordt
ingegaan op de mogelijkheden omtrent de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering, de
heropening van de vereffening en een faillissementsaanvraag. Dit gebeurt aan de hand van de
wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentie. Hierbij is naar voren gekomen dat de
vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid de voorkeur behoeft.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk