De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ziekte-inzicht en angst

Een onderzoek naar de samenhang tussen verschillende vormen van ziekte-inzicht en angstklachten bij mensen met de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of gemengde dementie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ziekte-inzicht en angst

Een onderzoek naar de samenhang tussen verschillende vormen van ziekte-inzicht en angstklachten bij mensen met de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of gemengde dementie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Weinig ziekte-inzicht is iets wat veel voorkomt onder mensen met dementie en wat kan leiden tot problemen in het dagelijks functioneren van de patiënt en een hogere last voor mantelzorgers. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel inconsistenties zijn in wat de samenhang is tussen ziekte-inzicht en angstklachten bij mensen met dementie. Het doel van dit onderzoek was om hier een duidelijk beeld van te krijgen, met als doel uiteindelijk betere zorg te kunnen verlenen aan mensen met dementie en de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verhogen.
Methode: In het onderzoek zijn drie verschillende soorten vragenlijsten voor ziekte-inzicht meegenomen. Aan de hand van een discrepantiescore is het ziekte-inzicht van de persoon met dementie bepaald. Voor het meten van angstklachten zijn er twee vragenlijsten gebruikt. Demografische variabelen die zijn onderzocht, betreffen geslacht en opleidingsniveau (laag, gemiddeld, hoog).
Resultaten: Uit de analyses blijkt dat hoe meer ziekte-inzicht iemand heeft in het geheugen, hoe meer angstklachten er ervaren worden. Bij vrouwen werd een verband gevonden tussen een verminderd ziekte-inzicht in ‘sociale relaties’ en het ervaren van meer angstklachten. Mensen met dementie met een hoog opleidingsniveau lijken meer angstklachten te ervaren wanneer zij een goed ziekte-inzicht hebben in hun ‘pro-sociaal gedrag’ en ‘sociale gebruiken en regels’. Mannen en mensen met dementie met een gemiddeld opleidingsniveau, lijken meer angstklachten te ervaren wanneer zij een verminderd ziekte-inzicht hebben in ‘executieve cognitie’.
Conclusie: Uit huidig onderzoek blijkt dat angstklachten samenhangen met verschillende domeinen van ziekte-inzicht, en dat er verschillen te zien zijn tussen geslacht en opleidingsniveau. Aanbevolen wordt om hier rekening mee te houden binnen de zorg en om nieuw onderzoek op te zetten dat zich bezighoudt met wat voor type angstklachten ervaren worden en hoe iemands ziekte-inzicht verhoogd kan worden. Ander vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op meer proefpersonen, waarbij er ook rekening wordt gehouden met het aantal weken dat iemand dementie heeft. Ook zou er gekeken kunnen worden naar waar hulpverleners naar kijken wanneer zij het ziekte-inzicht inschatten van iemand met dementie.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk