De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Shared decision making in de eerstelijns fysiotherapie

bevorderende en belemmerende factoren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Shared decision making in de eerstelijns fysiotherapie

bevorderende en belemmerende factoren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding In de huidige gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van paternalistische
besluitvorming naar gezamenlijke besluitvorming, oftewel shared decision making (SDM). Bij
SDM werken zorgverlener en patiënt samen om tot een gezondheidsbesluit te komen, gebaseerd
op het beste klinische bewijs en de voorkeuren van de patiënt. Uit voorgaand onderzoek blijkt
dat SDM weinig wordt toegepast door fysiotherapeuten, ondanks dat SDM kan leiden tot
verbeterde patiëntenuitkomsten en mogelijk tot verlaging van de gezondheidskosten. Een eerste
stap in de implementatie van SDM in de fysiotherapeutische setting is het identificeren van
bevorderende en belemmerende factoren voor de toepassing van SDM vanuit het perspectief
van fysiotherapeuten om de patiëntgerichte besluitvorming te verbeteren.
Methoden In deze studie werden zes semigestructureerde diepte-interviews uitgevoerd met
eerstelijns fysiotherapeuten. De diepte-interviews werden afgenomen door de onderzoeker en
opgenomen met behulp van audioapparatuur. De interviews werden getranscribeerd en
vervolgens geanalyseerd door middel van een directe inhoudsanalyse. Geïdentificeerde
bevorderende en belemmerende factoren werden geclassificeerd volgens het raamwerk van
Grol en Wensing dat bestaat uit zes levels: innovatie, individuele professional, patiënt, sociale
context, organisatorische context en omgevingscontext.
Resultaten In totaal waren vier bevorderende en vijf belemmerende factoren geïdentificeerd in
het level innovatie. In het level individuele professional waren drie bevorderende factoren
geïdentificeerd en tien belemmerende factoren. Verder rapporteerden participanten twee
bevorderende en tien belemmerende factoren in het level patiënt. In het level sociale context
waren twee belemmerende factoren gevonden, in het level organisatorische context drie en in
het level omgevingscontext één. In deze levels waren geen bevorderende factoren
geïdentificeerd. De factoren konden worden onderverdeeld in negentien thema’s.
Conclusies Deze studie heeft bevorderende en belemmerende factoren van SDM in de
fysiotherapie geïdentificeerd. De meeste bevorderende factoren zijn geïdentificeerd in het level
innovatie. De meeste belemmerende factoren zijn geïdentificeerd in de levels individuele
professional en patiënt. Participanten hebben een positieve houding tegenover de toepassing
van SDM, wat een positieve invloed kan hebben op de implementatie. Echter rust de vraag of
patiënten toe zijn aan deze vorm van autonomie en of fysiotherapeuten voldoende vaardigheden
bezitten om SDM te kunnen laten plaatsvinden. Een effectieve implementatiestrategie dient
zich te richten op deze geïdentificeerde belemmerende en bevorderende factoren.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk