De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van kleur

Een inventariserend onderzoek naar de sociale cohesie in de etnisch diverse wijk Selwerd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kracht van kleur

Een inventariserend onderzoek naar de sociale cohesie in de etnisch diverse wijk Selwerd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij Wijk Inzet door Jongeren en Studenten (WIJS), gevestigd in het winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Het doel van WIJS is om studenten en stadjers dichter bij elkaar te brengen. WIJS houdt zich onder andere bezig met het vergroten van de leefbaarheid in de stad Groningen.
Met de transitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 is de verantwoordelijkheid van de zorg bij de gemeentes en de burgers zelf komen te liggen. Om onderlinge zorg tussen burgers te stimuleren ligt de focus op het versterken van de sociale cohesie in wijken. In de etnisch diverse wijk Selwerd ligt de sociale cohesie laag en hierdoor is de leefbaarheid verslechterd. Daarom is onderzoek gedaan naar de sociale cohesie in de etnisch diverse wijk Selwerd.
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen en ideeën van de etnisch diverse inwoners van Selwerd en de professionals in de wijk met betrekking tot sociale cohesie, om aanbevelingen te geven op welke manier WIJS een bijdrage kan leveren om de sociale cohesie te versterken zodat uiteindelijk de leefbaarheid voor de inwoners van Selwerd verbeterd wordt. De onderzoeksvraag luidt daarbij: Wat zijn de ervaringen en ideeën van de etnisch diverse inwoners van Selwerd en de professionals in de wijk met betrekking tot sociale cohesie en welke bijdrage kan WIJS leveren om de sociale cohesie te versterken?
Om een eenduidige definitie tijdens het gehele onderzoek aan te houden verstaan de onderzoekers de volgende aspecten onder sociale cohesie: onderling vertrouwen tussen burgers, saamhorigheidsgevoelens, de hoeveelheid en intensiteit van het contact tussen burgers en de participatie aan het groepsleven. Deze aspecten zijn meegenomen in de onderzoeksinstrumenten. Een verhoogde mate van sociale cohesie zorgt voor meer participatie, een verhoogd veiligheidsgevoel en een betere samenwerking tussen de burgers. Etnische diversiteit zorgt daarentegen voor afname van het onderlinge vertrouwen en het directe buurtcontact in de wijk, waardoor een verzwakte mate van sociale cohesie ontstaat.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van twee onderzoeksinstrumenten, namelijk: enquêtes en interviews. De enquêtes zijn afgenomen op drie verschillende momenten in het winkelcentrum van Selwerd, wat 100 ingevulde enquêtes heeft opgeleverd. Daarnaast zijn er interviews gehouden met inwoners van Selwerd en professionals uit het werkveld. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er voldoende onderling vertrouwen, weinig saamhorigheidsgevoelens, oppervlakkig contact en weinig participatie aan activiteiten is. Om de sociale cohesie te versterken hebben de onderzoekers aanbevelingen aan WIJS gegeven. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het organiseren van activiteiten door WIJS-studenten in ruil voor studiepunten en het doen van vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk