De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Achterblijvende aanmeldingen

De visie van professionals

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Achterblijvende aanmeldingen

De visie van professionals

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het middelengebruik onder jongeren en de problematiek die hierbij komt kijken is al een
aantal jaren stabiel. Ondanks deze stabilisering is er een daling te zien in de aanmeldingen
van de jeugdverslavingszorg bij VNN. Er is weinig tot niks bekend over de mogelijke factoren
die een rol spelen in deze daling van aanmeldingen. Om deze reden heeft VNN gevraagd
om te achterhalen wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn voor deze daling, vanuit het
perspectief van professionals. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
“Welke factoren kunnen een verklaring bieden voor de terugloop van aanmeldingen in de
jeugdverslavingszorg bij VNN vanuit het perspectief van betrokken interne en externe
professionals?”
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd, waarbij veertien interne en externe professionals zijn geïnterviewd. Van deze
veertien professionals waren zeven professionals intern werkend bij VNN en zeven
professionals extern werkend bij een van de ketenpartners.
In het onderzoek is naar voren gekomen dat de professionals een aantal verschillende
factoren benoemen die volgens hen van invloed zijn op de daling in aanmeldingen. Een
oorzaak die veel naar voren komt zijn de gevolgen van de decentralisatie. Door deze
verandering in het zorglandschap is er veel veranderd in het budget voor de jeugdzorg, wat
de professionals dagelijks merken tijdens het werk. Ook de interne en externe
samenwerking is volgens de professionals na deze verandering verslechterd. Verder zijn
normalisering van middelengebruik, het stigma rondom verslaving en de toegankelijkheid
van VNN andere oorzaken die de professionals benoemen.
Geconcludeerd kan worden dat er een groot gat is tussen VNN en de ketenpartners, naar
aanleiding van de decentralisatie, wat de doorverwijzing bemoeilijkt. De professionals
zouden aan beide kanten wat verandering willen zien om dichter bij elkaar te kunnen komen.
Ook spelen de normalisering van middelen en het stigma rondom verslaving en het zoeken
van hulp een mogelijke rol op de beweegredenen van een jongere om zich aan te melden.
Er wordt aanbevolen aan VNN om vooral het laagdrempelig contact te vergroten door zich
meer onder de jongeren te bevinden. Ook wordt er aanbevolen dat VNN zich makkelijker
vindbaar maakt, door bijvoorbeeld een speciale website te maken voor de
jeugdverslavingszorg. Ten slotte wordt VNN aanbevolen om flexibele behandelprogramma’s
te introduceren en ketenpartners te helpen bij meer kennis over het onderwerp verslaving.
Om het beeld van de terugloop van aanmeldingen in de jeugdverslavingszorg bij VNN nog
vollediger te maken, kan er een vervolgonderzoek worden gedaan naar de visie van
jongeren op deze kwestie. Met samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerVerslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Datum2024-01-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk