De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het Noorderpoort Kunst & Multimedia

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het Noorderpoort Kunst & Multimedia

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens een afspraak met de opdrachtgever kwam naar voren dat er weinig meldingen worden gedaan bij Veilig Thuis over huiselijk geweld en kindermishandeling bij studenten die studeren van het Noorderpoort, locatie Kunst & Multimedia (hierna te noemen Noorderpoort Kunst & Multimedia). Op basis van wetenschappelijk onderzoek, zouden er statistisch gezien meer meldingen gedaan moeten zijn bij Veilig Thuis. De opdrachtgever gaf aan dit zorgelijk te vinden. Aan de hand van de signalering en het gesprek met de opdrachtgever, hebben wij besloten om ons onderzoek te richten op huiselijk geweld en kindermishandeling onder studenten van het Noorderpoort Kunst & Multimedia.

Dit onderzoek is uitgevoerd middels een ontwerpgericht onderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Double-Diamond model. Door gebruik te maken van dit model, hebben wij verschillende fasen doorlopen. Door de verschillende fasen te doorlopen, hebben wij onderzoek gedaan naar het probleem. Vervolgens hebben wij, in samenwerking met verschillende betrokken, een product ontwikkeld wat helpend kan zijn om beter met de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij studenten om te gaan.

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat het van belang is om de meldcode onder de aandacht te brengen en houden. Uit gesprekken met medewerkers werd helder dat er veel onduidelijkheid heerst over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, maar dat er wel behoefte is vanuit de medewerkers om meer duidelijkheid te krijgen over de meldcode. Vervolgens hebben wij interviews gevoerd met andere locaties van het Noorderpoort, een andere school die middelbaar beroepsonderwijs (hierna te noemen mbo) aanbiedt en een medewerker van de onderwijsinspectie. Uit het literatuuronderzoek en de gesprekken hebben wij veel informatie gekregen, die wij hebben gebruikt voor het opstellen van ontwerpeisen.

De belangrijkste aspecten die een bijdrage hebben geleverd tijdens het ontwerpen van het product waren:
- Het product moet meer duidelijkheid creëren over de meldcode
- Het product moet ervoor zorgen dat de meldcode meer onder de aandacht komt bij medewerkers van het Noorderpoort Kunst & Multimedia
- Het is van belang dat het product ervoor zorgt dat de kennis over de meldcode wordt vergroot
- Het product moet zorgen voor bewustzijn van de meldcode bij de medewerkers, omdat zij dan eerder signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opvangen bij studenten.

Uit deze ontwerpeisen is er een product ontwikkeld. Het product is een stroomschema, waarin de meldcode is gevormd naar de praktijk van Noorderpoort Kunst & Multimedia. Dit stroomschema zal ervoor zorgen dat medewerkers handvaten hebben om de meldcode te doorlopen.

Een aanbeveling is om het product aan het einde van het schooljaar te evalueren en eventueel aan te passen. Daarnaast is een aanbeveling om vervolgonderzoek te doen naar hoe de medewerkers de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling beter kunnen herkennen. Tijdens het onderzoek kwam namelijk naar voren dat medewerkers wel kennis hebben over wat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zouden kunnen zijn, maar er wel behoefte aan hebben om hun kennis over de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te vergroten.

Het product zou op alle locaties van het Noorderpoort ingezet kunnen worden, na een paar kleine aanpassingen. De naam van de aandachtsfunctionaris zal moeten worden aangepast en er zou gecontroleerd moeten worden of de stappen ook passend zijn per locatie.

Het product zal er wenselijk aan bijdragen dat medewerkers gemakkelijker de meldcode kunnen toepassen, doordat de stappen van de meldcode concreet zijn weggezet. Zo weten medewerkers wie waar verantwoordelijk voor is en wat er van hunzelf wordt verwacht. De meldcode blijft door middel van het stroomschema, ook meer onder de aandacht. Het stroomschema komt te hangen in verschillende ruimtes van de school, waardoor het in het zicht blijft van medewerkers. Daarnaast zal de aandachtsfunctionaris de medewerkers attenderen op de meldcode tijdens vergaderingen, eens in de drie maanden.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk