De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kleine delicten, grote zorgen

Een onderzoek naar een snellere aanmelding, van hulpbehoevende personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, naar passende hulpverlening door middel van het Korte Klappen Team

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kleine delicten, grote zorgen

Een onderzoek naar een snellere aanmelding, van hulpbehoevende personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, naar passende hulpverlening door middel van het Korte Klappen Team

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Via de ZSM-werkwijze werken Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederland gezamenlijk aan eenvoudige delicten. Achter een eenvoudig delicten kunnen grote achterliggende psychische problematieken liggen. Vaak hebben deze mensen nog geen hulp, vanwege deze reden worden ze hulpbehoevende personen genoemd. Een goede samenwerking met verschillende organisaties uit het sociaal domein is voor deze groep hulpbehoevende personen essentieel. Op dit moment ontbreken goede structurele samenwerkingsafspraken. Hierdoor komen hulpbehoevende personen tussen wal en schip terecht. De hulpbehoevende personen komen in de praktijk in het strafrecht terecht, terwijl wanneer er hulp wordt aangeboden, dit van meer betekenis kan zijn voor de verdachte, slachtoffer en de samenleving. Deze betekenisvolle afhandeling kan ZSM niet altijd bieden. Daarom is door ZSM Noord-Nederland de pilot ‘Korte Klappen Team’ gestart. Dit team wil hulpbehoevende personen de hulp bieden die zij nodig hebben. Binnen dit team is er onderzoek gedaan.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe deze hulpbehoevende personen zo snel mogelijk doorverwezen kunnen worden naar een passende hulpverleningsorganisatie binnen het Korte Klappen Team. Hierdoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kunnen hulpbehoevende personen die aangemeld worden bij het Korte Klappen Team in Groningen zo snel mogelijk naar een passende hulpverleningsorganisatie verwezen worden, zodat dit kan bijdragen aan het verlagen van recidive?

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk