De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Snusgebruik op middelbare scholen: een nieuwe uitdaging voor de jeugdverpleegkundige?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Snusgebruik op middelbare scholen: een nieuwe uitdaging voor de jeugdverpleegkundige?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:
Snus is een middel met nicotine dat gebruikt wordt onder jongeren op middelbare scholen. Snus kan tot gezondheidsschade leiden, is erg verslavend en heeft tegelijkertijd een onschuldig imago. Snus wordt momenteel niet bespreekbaar gemaakt door de jeugdverpleegkundigen op middelbare scholen, er zijn wel signalen dat het veel gebruikt wordt. Er is behoefte aan inzicht in hoe jeugdverpleegkundigen snus bespreekbaar kunnen maken om verslaving en gezondheidsschade te voorkomen.

Doel:
Het doel van dit onderzoek is om jeugdverpleegkundigen handvaten te bieden zodat zij snus bespreekbaar kunnen maken met jongeren op middelbare scholen.

Methode:
Er zijn vijf semigestructureerde interviews afgenomen aan de hand van vooraf opgestelde topics: bestaande interventies, bespreekbaar maken en belemmerende factoren. Er zijn vijf participanten geïnterviewd uit verschillende werkvelden. De verkregen data zijn getranscribeerd en geanalyseerd. Door open en axiaal coderen is er een codeboom met thema’s opgesteld.

Resultaat:
Er is naar voren gekomen dat jeugdverpleegkundigen snusgebruik bespreekbaar kunnen maken via voorlichting en tijdens een consult. Vooraf is een signaal nodig, dit kan via schoolmedewerkers of de JEJG-vragenlijst. Hiervoor is het maken van afspraken met scholen nodig. Ook worden het vermijden van een belerende toon, het achterhalen van het gebruik en het creëren van vertrouwen als aandachtspunten genoemd. Voor jeugdverpleegkundigen is kennis over snus nodig. Ook inzicht in hoeveel snus gebruikt wordt op middelbare scholen is nodig om urgentiebesef te creëren. Gebrek aan tijd en de haalbaarheid binnen een consult worden als belemmerende factoren genoemd.

Conclusie:
Kennisvergroting over snus is nodig bij jeugdverpleegkundigen. Signalen via de JEJG-vragenlijst of schoolmedewerkers zouden handvaten kunnen zijn om snus bespreekbaar te maken. Er is urgentiebesef nodig en inzicht in hoeveel jongeren snus daadwerkelijk gebruiken. Verschillende gesprekstechnieken zijn van belang. Er is inzicht nodig in de effecten van voorlichting over snus. Er zal rekening gehouden moeten worden met de tijd en haalbaarheid.

Kernbegrippen:
Snus, bespreekbaar maken, jongeren, gezondheidsschade, jeugdverpleegkundige

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingIVG
PartnerCJG Rijnmond
Datum2022-10-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk