De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lerend sociale professionals

Werkboek Wmo praktijken

Rechten:

Lerend sociale professionals

Werkboek Wmo praktijken

Rechten:

Samenvatting

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat de eigen verantwoordelijkheid van de
burger voor zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke
ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van
de burger en van zijn/haar informele sociale netwerk. Pas wanneer die zijn overwogen
komen professionele arrangementen in beeld. In het kader van de drie decentralisaties
ontstaan er in de meeste gemeenten sociale wijkteams, waarin professionals vanuit heel
verschillende disciplines samenwerken. Tegelijkertijd moeten professionals ook steeds
meer samenwerken met vrijwilligers, onder meer in het sociale netwerk van cliënten
en burgers. Er vindt een grote omslag in het sociale domein plaats, die wel de grootste
wordt genoemd sinds Thorbecke in 1848 de relaties tussen gemeenten en rijk vormgaf
(RMO, 2014). De vooronderstelling erachter is, dat gemeenten betere mogelijkheden hebben
om aan burgers maatwerk te bieden waarin ook de verbinding wordt gelegd met
andere beleidsterreinen.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Datum2015-01-01
TypeBoek
ISBN978-90-8869-122-5
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk