De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten.

Rechten:

Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten.

Rechten:

Samenvatting

Al enige decennia kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht bij gespecialiseerde
instituten voor psychosociale oncologie (IPSO, 2011). Sinds twintig jaar geleden zijn in
Nederland naast deze gespecialiseerde instituten ook inloophuizen beschikbaar voor
deelname aan ondersteuning. Inmiddels bestaan er bij de start van dit onderzoek in het
voorjaar 2013 ruim zestig van deze inloophuizen, waarvan naar schatting jaarlijks 35.000
mensen gebruik maken (KWF, 2004). Het aantal huizen groeit echter sterk gezien het feit dat
in oktober 2014 al meer dan tachtig inloophuizen in Nederland bestaan. Om de beperkt
beschikbare informatie over het bestaansbelang van inloophuizen verder uit te breiden, is
onderzoek nodig naar de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten met het
bezoeken van inloophuizen. Binnen het Deelspeerpunt Psychosociale Zorg (2012-2014) van
KWF Kankerbestrijding wordt deze noodzaak tot onderzoek gesteund.

De onderzochte vraagstellingen luiden:
1. Hoe ervaren mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten het bezoek aan een
inloophuis?
2. Hoe ervaren deze bezoekers het aanbod aan activiteiten, de ondersteuning en de
therapie?
3. Welke betekenis geven zij aan de geboden activiteiten, de ondersteuning en de
therapie?
4. Hoe waarderen zij de geboden activiteiten, de ondersteuning en de therapie?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Datum2014-11-01
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk