De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergunningverlening van het waterschap

een onderzoek naar de dienstverlening van het waterschap bij het verlenen van vergunningen, ter voorbereiding van de Omgevingswet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vergunningverlening van het waterschap

een onderzoek naar de dienstverlening van het waterschap bij het verlenen van vergunningen, ter voorbereiding van de Omgevingswet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek staat in het teken van de vergunningverlenende bevoegdheid en het adviesrecht dat het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna te noemen: Rijnland) onder de Omgevingswet (hierna te noemen: Ow) verkrijgt. Met betrekking tot de vergunningverlenende bevoegdheid en het adviesrecht is bekeken welke gevolgen dit in de dienstverlening naar de aanvrager van een vergunning, de zogenaamde initiatiefnemer, heeft. Momenteel opereren de meeste bestuursorganen zelfstandig naar de initiatiefnemer, zonder onderling overleg. Zo ook het waterschap. Dit kan tot gevolg hebben dat een initiatiefnemer met een toewijzing van het ene bestuursorgaan en een afwijzing van het andere bestuursorgaan te maken krijgt. De Ow brengt verandering in deze dienstverlening, doordat vergunningverlening in het teken van samenwerking komt te staan. In het kader hiervan dient Rijnland samen te werken met provincies, gemeenten en andere waterschappen. Om aan dit vereiste van ‘samenwerking’ te voldoen, is het van belang dat Rijnland te weten komt hoe zij haar dienstverlening onder de één-loket-gedachte het ‘beste’ op de initiatiefnemer kan afstemmen.
Het doel van dit onderzoek is om tot een advies over goede dienstverlening naar de intiatiefnemer te komen. Hiervoor is het allereerst van belang dat inzichtelijk wordt waar het waterschap een vergunningverlenende rol vervult en waar zij een adviesrecht heeft. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welk advies kan op basis van wetsanalyse, literatuuronderzoek en interviews aan het hoogheemraadschap van Rijnland worden gegeven over hoe, gezien de wettelijke kaders, de Rijnlandse-dienstverlening bij het verlenen van vergunningen als voorbereiding van de Omgevingswet, optimaal ingericht kan worden?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
Partnerhet Hoogheemraadschap van Rijnland
Datum2019-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk