De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

onderzoek naar de extramurale nachtdienst van libertas leiden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

onderzoek naar de extramurale nachtdienst van libertas leiden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Management samenvatting
De extramurale nachtdienst van Libertas Leiden werkt als een aparte organisatie-eenheid. Deze eenheid is niet rendabel en bovendien is het een klein kwetsbaar team. Door afwezigheid van vaste medewerkers wordt veel gebruikgemaakt van extern personeel. Dit brengt extra kosten met zich mee maar ook de kwaliteit van zorg wordt hierdoor minder. Het onderzoek is gericht op een mogelijke oplossingsrichting die vanuit de probleemverkenning naar voren is gekomen: het samenwerken tussen de intramurale en extramurale sector in de nachtdienst. Een eventuele samenwerking kan de kwetsbaarheid van het team verminderen en de kwaliteit van zorg verhogen.
In het onderzoek wordt de mening van de medewerkers geïnventariseerd. Hoe kijken zij tegen een mogelijke samenwerking aan, welke voordelen, nadelen en problemen voorzien zij? Het advies dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat er serieus gekeken moet worden naar een samenwerking tussen de twee sectoren. Zeker een samenwerking op het gebied van calamiteiten en alarmeringen is volgens de medewerkers een goede optie. Deze samenwerking moet worden vormgegeven door de medewerkers erbij te betrekken. Om een goed draagvlak voor deze verandering te verkrijgen, is het daarom aan te raden de input van de medewerkers zeker te benutten. Een ander advies is om ervoor te zorgen dat er binnen de organisatie uniformer gewerkt wordt door protocollen en procedures op verschillende afdelingen gelijk te trekken. Daarnaast vragen praktische problemen die de medewerkers signaleren de nodige aandacht.
Dat samenwerking tussen de intramurale en extramurale sector een goede oplossing kan zijn, blijkt vooral uit de resultaten die de enquêtes hebben opgeleverd. Een ruime meerderheid van de geënquêteerden geeft aan voor een samenwerking te zijn. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven maar de meerderheid is voor een samenwerking op het gebied van calamiteiten en alarmeringen. Voor een gestructureerde samenwerking vanuit de eigen afdeling of volledige samenwerking tonen ook enkele medewerkers zich een voorstander maar daar staat tegenover dat er ook medewerkers zijn die tegen een samenwerking zijn. Als deze resultaten worden gecombineerd met de literatuur vanuit het theoretisch kader komt naar voren dat de betrokkenheid van de medewerkers bij een verandering bijna noodzakelijk is om deze verandering goed door te voeren.
Wat duidelijk naar voren komt als gekeken wordt naar de nadelen van en bedreigingen voor een samenwerking, is dat medewerkers meerdere zaken aandragen die te maken hebben met het verschillend werken. Protocollen, werkmappen en dergelijke zijn verschillend, maar bijvoorbeeld ook de salariëring binnen de twee sectoren loopt uiteen. Om goed samen te kunnen werken, is meer uniformiteit wenselijk. Tot slot worden er praktische problemen gesignaleerd, zoals procedures rond sleutelkasten en inlogcodes voor accounts. Door als organisatie deze problemen te verhelpen, wordt het werk voor de medewerkers makkelijker gemaakt en kunnen zij efficiënter werken.
De kosten en baten van een eventuele samenwerking zijn moeilijk te bepalen. Enerzijds zal een samenwerking tussen de sectoren tijd en energie van leidinggevenden en medewerkers vragen, anderzijds zal de extramurale nachtdienst minder kwetsbaar zijn. De kwaliteit van zorg zal hierdoor toenemen wat weer een positief effect kan hebben op het aantal cliënten dat met hun zorgvraag naar Libertas Leiden komt. Duidelijk is dat er vanuit de medewerkers draagvlak is voor een samenwerking maar om dit te realiseren zal zeker op het financiële vlak verder onderzoek moeten worden verricht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk