De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Development of a Derivatization Procedure for the Quantitative Determination of Vitamin D3 for Clinical Use

Rechten:

Development of a Derivatization Procedure for the Quantitative Determination of Vitamin D3 for Clinical Use

Rechten:

Samenvatting

Vitamine D deficiëntie komt voor bij zowel kinderen als volwassenen. Deficiëntie kan leiden tot verschillende ziektes, onder andere misvormingen van het skelet en groeiachterstanden (bij kinderen), osteomalacie en spierverzwakking. Een analysemethode voor vitamine D zonder het gebruik van een massaspectrometer is wenselijk, aangezien niet elk ziekenhuis in bezit is van dit apparaat en het aanzienlijk hoge kosten met zich meebrengt. Aangezien relatief kleine hoeveelheden vitamine D aanwezig zijn in het menselijk lichaam, is detectie met fluorescentiespectrometrie gewenst, vanwege de hoge gevoeligheid. Om de detectie van vitamine D3 te verbeteren, zal vitamine D3 moeten worden gederivatiseerd.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een derivatisatie procedure voor de kwantitatieve bepaling van vitamine D3 voor klinische doeleinden.
Drie verschillende derivatisatie reagentia en methoden zijn getest. De geteste derivatisatie reagentia zijn naproxenchloride, 3,5-dinitrobenzoylchloride en dansylchloride. Metingen werden uitgevoerd met vloeistofchromatografie in combinatie met ultraviolet detectie (LC-UV), fluorescentie detectie (LC-FL) en massaspectrometrie (LC-MS/MS). Scheiding werd verkregen op een C18 kolom.
Methodes met naproxenchloride of 3,5-dinitrobenzoylchloride als reagentia leverden geen derivaat op. Na een langere reactietijd, trad degradatie van vitamine D op. Zowel naproxenchloride als 3,5-dinitrobenzoylchloride werden uitgesloten als bruikbare derivatisatie reagentia.
Een derivatisatie met dansylchloride leverde het gewenste derivaat op, wat een duidelijk signaal gaf tijdens metingen met LC-FL. Het toevoegen van N,N-diisopropylethylamine en 4-dimethylaminopyridine aan het derivatisatie mengsel verbeterde de opbrengst van het derivaat. LC-MS/MS bevestigden de formatie van het derivaat. Het verlengen van de reactietijd resulteerde in een toename van de reactieopbrengst.
Derivatisatie met dansylchloride, met toevoeging van N,N-diisopropylethylamine en 4-dimethylaminopyridine aan de reactie, zou een geschikte derivatisatie procedure voor vitamine D3 kunnen zijn. De derivatisatie en analyse vereisen verdere optimalisatie. Ook de monstervoorbewerking zal verder moeten worden ontwikkeld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingChemie
AfdelingFaculteit Techniek
PartnersVrije Universiteit Amsterdam
Datum2016-11-25
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk