De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussentijdse beëindiging van de Wsnp

een onderzoek naar de gronden waarop het hoger beroep na tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling leidt tot een vernietiging dan wel bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussentijdse beëindiging van de Wsnp

een onderzoek naar de gronden waarop het hoger beroep na tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling leidt tot een vernietiging dan wel bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport richt zich op de gronden die bij een hoger beroep na tussentijdse beëindiging leiden tot bekrachtiging dan wel vernietiging van het vonnis in eerste aanleg.
Vanuit advocatenkantoor Haaglanden is gevraagd een onderzoek te doen naar de gronden van bekrachtiging en vernietiging van het vonnis in eerste aanleg, zodat de advocate haar cliënten kan adviseren over de redelijke kans van slagen van het hoger beroep. Het kantoor krijgt namelijk vaak te maken met cliënten bij wie de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd is en waartegen zij hoger beroep in willen stellen bij het hof. Het doel van dit onderzoek is Haaglanden advocatuur kennis en inzicht verschaffen over de gronden waarop een hoger beroep na tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling leidt tot een vernietiging dan wel bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank. Dit wordt gedaan door de toepassing van deze gronden in de rechtspraak in kaart te brengen en te analyseren. Daarnaast wordt er een wetsanalyse uitgevoerd en zal er literatuur- en jurisprudentieonderzoek worden verricht.
In dit onderzoeksrapport wordt een volledig beeld gegeven van de Wsnp. Er wordt allereerst beschreven wat de toelatingsvereisten en afwijzingsgronden zijn waaraan een rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp toetst. Daarnaast worden de verplichtingen van een schuldenaar in de Wsnp en de beëindigingsgronden waarop een schuldsaneringsregeling tussentijds kan worden beëindigd uiteengezet. Vervolgens wordt door middel van het analyseren van dertig uitspraken van rechtbanken onderzoek gedaan naar de meest voorkomende gronden van tussentijdse beëindiging. Als laatste wordt er jurisprudentieonderzoek gedaan naar het hoger beroep na tussentijdse beëindiging, zodat de gronden voor bekrachtiging en vernietiging duidelijk worden. Centrale vraag: Hoe kan advocatenkantoor Haaglanden haar cliënten advies verschaffen over de redelijke kans van slagen van het hoger beroep na tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
Datum2019-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk