De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De schuldsaneringsregeling: welke invloed heeft een schuldeiser nog?

De schuldsaneringsregeling: welke invloed heeft een schuldeiser nog?

Samenvatting

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in het leven geroepen voor mensen met problematische schulden. Bij het doorlopen van deze regeling dient een schuldenaar zich aan een aantal verplichtingen te houden waardoor hij na het succesvol doorlopen van deze regeling een schone lei verkrijgt. Dit betekent voor schuldeisers dat het restant van hun vordering niet langer afdwingbaar is. Dit is aan te merken als de belangrijkste inbreuk op de rechten van de schuldeisers. Bij de totstandkoming van de Wsnp is vooral de positie van een schuldenaar aan de orde geweest. De positie van een schuldeiser en diens rechten komen aanzienlijk minder aan de orde in de wetsgeschiedenis. Dit sluit dan ook aan bij de manier waarop een schuldeiser diens positie tijdens een schuldsaneringsregeling ervaart, namelijk (zeer) beperkt. Op het eerste gezicht lijkt het dat een schuldeiser weinig invloed kan uitoefenen, maar nader onderzoek wijst uit dat een schuldeiser een arsenaal aan (wettelijke) mogelijkheden tot zijn bezit heeft die diens rechten beschermen. Zo kan een schuldeiser alvorens de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, stukken inzenden aan de rechtbank met daarin zijn bezwaren tegen eventuele toelating van de schuldenaar tot de schuldsaneringsregeling. Daarnaast kan een schuldeiser gedurende de schuldsaneringsregeling handelingen van een bewindvoerder aan de kaak stellen bij de rechter-commissaris of de rechtbank.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingHBO-Rechten
PartnerTrust advocatuur
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk