De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De 10-jaars termijn in de WSNP: doorbreken of alle kansen verkeken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De 10-jaars termijn in de WSNP: doorbreken of alle kansen verkeken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het oorspronkelijke doel in de schuldsaneringsregeling is het helpen van mensen die in een uitzichtloze financiële situatie verkeren. De schuldsanering dient namelijk bereikbaar te blijven voor wie te goeder trouw is en oprecht en actief heeft getracht met zijn schuldeisers tot een schuldregeling te komen. Ook in het nieuwe stelsel mag deze bereikbaarheid niet belemmerd worden. Het is echter zo dat mensen die onder de 10-jaars termijn vallen, mensen kunnen zijn die in een uitzichtloze financiële situatie verkeren. Deze mensen kunnen, te goeder trouw, in dergelijke situatie belanden na het oprecht en actief proberen een schuldregeling met de schuldeisers te treffen. Dit betekent dat in het nieuwe stelsel de bereikbaarheid toch belemmerd wordt, omdat deze schuldenaar in beginsel dus niet toegelaten had mogen worden. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de mogelijkheden om de 10-jaars termijn te doorbreken te verbreden. De Hoge Raad heeft zich in 2013 niet voor de eerste keer op voornoemde wijze over dit onderwerp uitgelaten. Jurisprudentie waarin de 10-jaars termijn toch doorbroken wordt, stamt dan ook van voor 2013. De omstandigheden die in deze zaken een rol speelden, zijn omstandigheden welke een doorbreking van de 10-jaars termijn rechtvaardigen volgens de behandeld rechter/raadsheer. Andere omstandigheden die een afwijking van de bepaling uit art. 288 lid 2 sub d Fw rechtvaardigen, zijn vervaardigd door middel van empirisch onderzoek naar de persoonlijke visies van rechters, raadsheren, schuldhulpverleners, bewindvoerders en politici.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersGerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk